Facelift på Gränsfors yxmuseum
VISA BILDTEXT
Bild från Gränsfors Bruk AB.

FÖRETAGEN AV: Eva Ersson Åbom 2018-05-08

Facelift på Gränsfors yxmuseum

Företag som vinnlagt sig om att bygga upp ett historiskt arkiv har alltid chansen att exploatera sin story lite extra. Turen har nu kommit till Gränsfors Bruk som satsar på att till sommaren ge sitt museum en rejäl ansiktslyftning. Företagets högkvalitativa handsmidda yxor är kända sedan länge men att man har ett eget museum är kanske inte lika väl bekant.

I Gränsfors, mellan Sundsvall och Hudiksvall, kan man snart räkna in 150 år av järnsmide i industriell skala. I starten var det liar, spikar ”pärpickor” och andra bruksverktyg som tillverkades. Men 1902 börjar så en ny era med yxsmide i olika modeller. Under lång tid och flera generationer framåt görs det goda affärer i företaget Gränsfors Bruk. 1986 går det emellertid helt över styr. Den kulturhistoriskt sinnade entreprenören Gabriel Brånby träder då in och köper loss konkursboet.

Ursprungsidén är att verksamheten ska slås samman med hans närbelägna Svebro Smide, alternativt skulle personalen erbjudas förvärv. Intresset var dock svalt. Fast besluten att hålla liv i traditionen fortsätter Gabriel att producera Gränsfors smidda yxor. Tillsammans med formgivaren Hans Erik Persson tar han fram en helt ny look och likt fågel Fenix stiger ur askan en moderniserad hantverksindustri med smartare tillverkningsteknik och attraktiva produkter. Säkert har många sett dem hos Naturkompaniet, Granngården och andra utomhusorienterade butiker. Gränsfors praktiska, handsmidda yxor med läderskydd för eggen, belönades för sin formgivning och stod plötsligt på önskelistan hos många prylglada som aldrig ens funderat på att köpa en yxa. Av bara farten blev Gabriel ”helt biten” och började samla in historiska yxor från hela världen inklusive äldre modeller från närområdet.

Bild från Gränsfors Bruk AB.

Bild från Gränsfors Bruk AB.

Reklam för Yxboken, 1980. Bild från Gränsfors arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Annons från 1963. Bild från Gränsfors arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Reklam för Gränsforsyxor, 1902. Bild från Gränsfors arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Arbete i fabriken någon gång på 1950-talet. Bild från Gränsfors arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Tanken var att lagra information om smidesteknik, utseende, material och modeller i en kunskapsbank som säkrade know how för framtiden men också kunde tjäna som underlag för vidare produktutveckling. Tillsammans med företagets bevarade arkivmaterial räckte det så småningom till för att bygga upp ett helt museum i en gammal oeldad arbetarebostad i Gränsfors. Museet utvecklades med tiden till ett uppskattat besöksmål. 2009 tog så sönerna Adam och Daniel Brånby över driften av Gränsfors. Några år senare bestämmer de sig för att säkra det affärs- och kulturhistoriskt intressanta arkivet långsiktigt och flyttar ner det till Centrum för Näringslivshistoria.

I dagsläget är man i full gång med upprustning av museibyggnaden. Nya fönster, nytt tak, tilläggsisolerad fasad och inomhus uppvärmning året runt står i projektplanen. För att den gamla känslan ska finnas kvar som tidsbild från brukets tidigaste år lämnas interiören i det närmaste orörd.

Det ska bli omstart för museet berättar Gränsfors marknadsansvariga Emma Carlsson, där hon sitter i forskarsalen på Centrum för Näringslivshistoria, djupt försjunken i företagets arkivmaterial. Vi har tagit ut 2 000 yxor ur museet och fotograferat, vägt, mätt och beskrivit dem noggrant och nu ska allting återplaceras i en ny tematisk utställning, inklusive berättelsen om yxans plats i litteraturen. Större delen blir permanenta exponeringar men det ska också finnas utrymme för pop-up utställningar, fortsätter hon. Nu handlar det om att plocka fram allt spännande ur arkivet igen och göra digitala kopior för exponering i museet.

Bild från Gränsfors Bruk AB.

Bild från Gränsfors Bruk AB.

Arbete i fabriken någon gång på 1950-talet. Bild från Gränsfors arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Gränsforsyxor från förr och nu. Uppifrån: Snickaryxa, släggyxa, scoutyxa och jaktyxa. Bild från Gränsfors arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Brevhuvud från Gränsfors Bruks AB. Bild från Gränsfors arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Emma väljer och vrakar bland bilder, gamla pressklipp, priskuranter, reklammaterial, räkenskaper, korrespondens och yxetiketter och pratar om att skapa en ”röd tråd” i museet.
– Tillsammans med butik, kursverksamhet och möjlighet att bese produktionen i smedjan och därtill fika lockar vi redan till oss 25 000 besökare om året. Med museisatsningen hoppas vi öka det antalet säger Emma. Vi som är yngre ska också själva lära oss mera om yxor och smide så att vi kan ta kunskapen vidare in i framtiden. Det är nu eller aldrig, i det långa loppet kan vi inte fortsätta att luta oss mot den äldre generationens kunskaper. Nyinvigningen sker i sommar, men arbetet är inte färdigt där. Vi kommer att jobba vidare med Gränsfors koncept, lära ut mer om yxsmide och arbetsmetoder med yxa som redskap, och skapa nya attraktiva produkter, avslutar Emma.