Under 1920-talet kraftsamlade den svenska belysningsbranschen för att uppmuntra ökad användning av elbelysning, både i hemmen och i det offentliga rummet. Ansträngningarna lyckades och ända sedan dess har glödlampan varit den vanligaste ljuskällan i de svenska hemmen.

Man kan därför föreställa sig att när denna dam, någon gång under slutet av 1940-talet, satt och synade glödlampor i Osrams fabrik i Stockholm inte i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig att denna succéprodukt skulle komma att förbjudas femtio år senare. År 2008 röstade Europeiska kommissionen genom ett förslag att stegvis fasa ut användningen av traditionella glödlampor inom EU. Inom kort får det bara säljas mer energieffektiva lampor inom Sverige.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket