De stora bildäckstillverkarna i Amerika, England, Frankrike, Tyskland och Belgien hade bildat den kartell som i Sverige kallades Gummiringen. De kunde sätta priserna högt eftersom de hade kontroll över hela kedjan från råvaror och produktion till distribution och försäljning.

IC inledde ett nära samarbete med Gislaved och Gummiringens dominans var bruten. Gislaveds produktion av bildäck, Gislaved Cord, utvecklades kraftigt under de kommande åren, från 15 däck per dag 1927 till 200 per dag 1930 och 400 per dag 1938.

Läs mer om Gislaveds på okhistoria.se producerad av Centrum för Näringslivshistoria