Anastasia Georgiadou kom som femåring 1968 från Grekland till Tensta utanför Stockholm. Hennes första företag var städföretaget Adena Clean, grundat 1987. Anastasias huvudsakliga företagargärning kom dock att inriktas mot funktionshindrade. 1994 genomfördes en handikappreform, som bland annat gav människor med funktionshinder rätt att välja personlig assistent.

Året därpå grundade Anastasia företaget Svensk Assistans & Handikappservice i Solna. Företaget anställer personliga assistenter för funktionshindrade. Inledningsvis riktade hon sig till personer med invandrarbakgrund. Kunderna kom bland annat från Grekland, Turkiet, Libanon och Ryssland. Vid sidan av dessa två företag har Anastasia grundat ytterligare tre företag i assistansbranschen och hon bedriver verksamhet på olika platser i Sverige.