Under natten till lördagen 27 mars härjade en stor brand vid industriområdet Ringön på Hisingen i Göteborg. Musiktidningen Gaffas redaktion hade flyttat in knappt en månad tidigare, och i efterarbetet med branden stod det klart att tidningens lokaler brunnit ner till grunden, och därmed även deras tioåriga tidningsarkiv, enligt vd Per Lundberg.

I samma brand drabbades även konsertlokalen Hjärtat och många andra musikverksamheter, så många känner sorg över Göteborg i dessa dimmiga dagar.

Men innan någon hinner nynna klart på Billy Joels We Didn’t Start The Fire och tro att allt är förlorat för evig tid, har vi i Sverige lagar om pliktexemplar som samlar in trycksaker som ges ut inom landets gränser.

Gaffa, som är en gratistidning med fokus på musik, grundades i Danmark 1983, och utkom i Sverige på svenska för första gången i april 2010. 2010-talet har kanske varit extra hårt mot musikjournalistiken med många nerlagda tidskrifter som följd, och därför kan denna incident kännas extra drabbande för en redaktion som arbetar i motvind.

Men innan någon hinner nynna klart på Billy Joels We Didn’t Start The Fire och tro att allt är förlorat för evig tid, har vi i Sverige lagar om pliktexemplar som samlar in trycksaker som ges ut inom landets gränser.

Och som arkivarie på en arkivinstitution hoppas vi även att Gaffa och andra trycksaksproducerande verksamheter ställt undan arkivexemplar på externa orter. nFör glöm inte; dagens (musik)journalistik är framtidens historia.

// Bartosz Petryk, arkivarie på Centrum för Näringslivshistoria