Fakta: Svensk taxi

1561 Erik XIV utfärdar stadga om tavernor med skyldighet att hålla skjutshästar.

1615 Krav på gästgiverier var 1 1/2 mil.

1720 Första skjutstaxan fastställs.

1864 Näringsfrihet införs stegvis, antalet åkare ökar snabbt.

1878 Skjutsstationer utan gästgiveri tillåts.

1891 Taxametern uppfinns i Tyskland. Används först på hästskjutsar.

1891 Första bilen visas i Sverige på Göteborgsutställningen.

1898 Första ansökan om koncession för taxi, av djurskyddsskäl.

1901 Första skandinavisktillverkade taxin, i Stockholm.

1901 Första svensktillverkade taxametern, från Halda.

1911 Skjutsplikten avskaffas formellt.

1933 Gästgiveristadgan avskaffas.

1950 Taxiradio introduceras.

1956 Första kvinnliga taxichauffören, Maud Hansson.

1980-talet Taxiväxlar och bilar datoriseras.

1990 Taxinäringen avregleras.

2014 Uber, med taxibeställning via app i mobiltelefon, kommer till Sverige.

2017 Stopp för dispens från taxameter diskuteras.