Från Absolut till Zorn - transatlantiska band genom historien
VISA BILDTEXT
Det amerikanska fabrikssystemet byggde på avancerade maskiner och mätmetoder utvecklade för vapenindustri. Biltillverkaren Ford var ett av företagen som kunde dra nytta av denna utveckling. Bild från Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

FÖRETAGEN AV: Anders Johnson 2017-07-04

Från Absolut till Zorn – transatlantiska band genom historien

Relationen mellan Sverige och USA:s näringsliv har en lång historia. Med anledning av USA:s nationaldag återpublicerar vi ett axplock av historiska band mellan nationerna ur “Från Absolut till Zorn” av Anders Johnson.

Vill du ha ett eget exemplar av Från Absolut till Zorn? Besök då vår butik!

Absolut Vodka

År 1979 introducerade statliga Vin & Sprit Absolut Vodka i USA. Den blev snabbt en stor framgång där. En bidragande orsak var Sovjetunionens invasion i Afghanistan samma år som kraftigt minskade försäljningen av rysk vodka. En viktig orsak bakom Absoluts framgång var marknadsföringen. Reklambyrån Carlsson & Broman i Stockholm som skötte lanseringen och flaskan ritades av Hans Brindfors. Flaskan görs i Limmared och drycken i Åhus. Se även Coca-Cola.

ABU Garcia

På världsutställningen i New York City 1953 visades för första gången Ambassadeur-rullen, än i dag betraktad som ”spinnrullarnas Rolls-Royce”. Den lanserades av ABU i Svängsta i Blekinge. År 1974 såldes företaget till Garcia som var ABU:s distributör i USA och företaget heter sedan dess ABU Garcia.

AGA

AGA grundades 1904 och fick sitt internationella genombrott 1912 då de fick uppdraget att förse Panamakanalen med de geniala fyrar som hade konstruerats av Gustaf Dalén (1869–1937). USA arrenderade kanalzonen och hade det juridiska ansvaret för kanalen 1903–99.

Ernst Alexandersson

Ernst Alexanderson (1878–1975) från Uppsala var en pionjär inom radio- och tv-tekniken. Han anställdes 1902 vid General Electric och blev 1919 chefsingenjör vid Radio Corporation of America (RCA). Han konstruerade bland annat en typ av långvågssändare som blev basen i ett världsomspännande nät av radiostationer. En Alexandersonsändare är bevarad, nämligen den i Grimeton (Varbergs kommun) som nu är upptagen på Unescos världsarvslista. Alexanderssons konstruktioner möjliggjorde även utsändningen av världens första radioprogram 1906, väldens första faxmeddelande över Atlanten 1924 och USA:s första TV-utsändning 1927. Han var president i American Institute of Electric Engineers (AIEE).

Alimak

Alimak grundades i Skellefteå 1948 av Alvar Lindmark (1917–75). Företagets första utländska dotterbolag etablerades i USA 1960. Företaget lanserade 1962 en bygghiss där hisskorgen klättrar längs en kuggstång som är monterad på hissmasten. Alimaks hissar har använts då flera höga byggnader har uppförts, som linhiss vid uppskjutningsramperna på Cape Canaveral samt som hiss i Frihetsgudinnan i New York City. Företaget heter sedan 2001 Alimak

Amerikanska fabrikssystemet

Under andra halvan av 1800-talet började amerikanska företag att ta ledningen i den tekniska och kommersiella utvecklingen inom flera områden. I mitten av 1800-talet lanserades exempelvis det amerikanska fabrikssystemet, först utvecklat inom vapenindustrin. Detta system byggde på mer avancerade verktygsmaskiner och mätmetoder än vad som tidigare hade förekommit. En fabrik kunde därigenom serietillverka komponenter som uppfyllde stränga krav på precision.

Detta system kom till Sverige efter att gevärsfaktoriet i Eskilstuna hade fått en order på moderna gevär till svenska armén. Två experter åkte till Remingtons vapenfabrik för att under ett halvår studera tillverkningen där. Med utrustning och arbetare från USA startade faktoriet 1868 serieproduktion av komponenter med hög precision, en metod som sedan spreds till andra svenska företag.

I början av 1900-talet kom nästa amerikanska revolution inom fabriksorganisationen, taylorismen, att få en viktig betydelse inom det svenska näringslivet.

Amerikanska revolutionen

Under nordamerikanska frihetskriget 1775–83 deltog franska trupper på kolonisternas sida mot britterna. I de franska styrkorna fanns regementet Royal Suédois med flera svenska officerare, däribland Axel von Fersen.

Den 3 april 1783 undertecknade Sveriges envoyé i Paris, Gustaf Philip Creutz, och USA:s sändebud i staden, Benjamin Franklin, ett vänskaps- och handelstraktat mellan de bägge länderna. Sverige blev därigenom den första nation, utanför de krigförande länderna, som erkände den nya staten.

Mary Anderson

Mary Anderson (1872–1964) föddes i Linköping och utvandrade till Chicago 1888. Hon gjorde facklig karriär inom skoindustrin och blev ledare för Women’s Trade Union League i Chicago. År 1920 utnämnde president Woodrow Wilson henne till chef för den nyinrättade Kvinnobyrån inom arbetsmarknadsministeriet där hon arbetade för bättre villkor för kvinnorna på den amerikanska arbetsmarknaden. Anderson innehade denna befattning under 25 år och fem presidenter. Hon och ansågs vara en av mellankrigstidens mest inflytelserika kvinnor i amerikansk statstjänst.

ASEA

Sigfrid Edström (1870–1964) ledde som vd och styrelseordförande ASEA 1903–49 och gjorde företaget till en internationell storkoncern inom elektroteknik. Han var elektroingenjör från Chalmers i Göteborg och hade skaffat sig ytterligare kunskaper och erfarenheter genom anställning hos Westinghouse i East Pittsburgh, Pennsylvania och hos General Electric i Schenectady, New York 1893–97.

När han arbetade för Westinghouse i East Pittsburg delade han bostad med två andra Chalmerister på Westinghouse, Harald Håkanson och Emil Lundqvist (1872–1942). Båda två anställdes på ASEA där de gjorde viktiga insatser. Lundqvist blev sedan en framgångsrik ledare av andra företag, bland annat Stora Kopparberg 1923–42. En stor del av de ledande elektrikerna på ASEA under 1900-talets första decennier hade arbetat för i USA, oftast för General Electric eller Westinghouse.

Edström var mycket engagerad i de svensk-amerikanska förbindelserna. Han gick med i Svensk-Amerikanska Sällskapet i Stockholm samma år som det grundades 1905 och var en av grundarna till Sverige-Amerika Stiftelsen 1918.

BESK

Sveriges första elektroniska dator BESK (Binär Elektronisk SekvensKalkylator) stod klar 1953 och var under en kort tid världens snabbaste dator. Konstruktionsarbetet leddes av Erik Stemme (1921–2007). Tillsammans med fyra andra unga svenska forskare reste de till USA 1947–48 för att samla information om den tidiga datorutvecklingen. De besökte de ledande datorforskarna, bland annat John von Neumann på Institute for Advanced Study i Princeton, New Jersey och Howard Aiken vid Harvard, Massachusetts. Svenskarna deltog i deras utvecklingsarbete och bidrog med en del förbättringar. Med sig hem fick de kunskaper, ritningar och beskrivningar samt en del avancerade komponenter som sändes genom ambassadens kurirpost för att undgå de amerikanska myndigheternas kontroller.

Blixtlåset

Det första blixtlåset patenterades av amerikanen Elias Howe 1851 men det var genom två svenskamerikaner, Peter A. Aronsson och Gideon Sundbäck, som vi fick de praktiskt användvara blixtlåsen.

Aronsson föddes i Nora och började 1903 på en firma i Hoboken, New Jersey som tillverkade blixtlås. Han utvecklade där bättre konstruktioner, som dock inte heller de var fullt tillförlitliga. Det blev hans svärson Gideon Sundbäck (1880–1954) som i två steg 1913 och 1917 lyckades konstruera fullt fungerande blixtlås. Han föddes på en gård utanför Jönköping och emigrerade till USA 1905. Tre år senare övertog han fabriken i Hoboken. Han byggde sedan upp den världsledande blixtlåsfabriken Talon i Meadville, Pennsylvania.

Bofors

Den 40 mm luftvärnskanon som Bofors utvecklade under 1930-talet blev en av de allierades viktigaste standardpjäser under andra världskriget. Huvudkonstruktören Viktor Hammar (1880–1958) hade i början av 1900-talet arbetat vid Bethlehem Steel i USA.

Kanonen licenstillverkades under andra världskriget i USA. Den var oöverträffad vid bekämpning av flygplan på låg höjd, vilket USA:s trupper hade stor nytta av både i kriget mot Japan och vid invasionen i Normandie.

Fredrika Bremer

Fredrika Bremers intresse för USA väcktes genom fransmannen Alexis de Tocquevilles bok Om folkväldet i Amerika. Den utgavs i slutet av 1830-talet och översattes snabbt till svenska. Tocqueville beskrev hur en ny samhällsform växte fram i Amerika baserad på demokrati, personlig frihet och frivilliga gemenskaper.

Bremer gavs sig ut på en studieresa till Amerika som varade 1849–51. Resan resulterade i reportageböckerna Hemmen i den Nya Världen (1853–54). Där beskrev hon sina besök och kontakter med skolor, fängelser, kollektiv, plantager, slaveriet, den politiska ordningen, pressen, nöjesliv, de intellektuella, de fria samfunden plus naturen. Intrycken från USA, inte minst av kväkarnas relativt jämställda samhällen, stärkte hennes övertygelse att kvinnan var jämbördig men mannen både i intelligens och i samhällsduglighet.

I USA mötte Fredrika Bremer Ralph Waldo Emerson och hon bidrog starkt till hans genombrott i Europa.

Bronx

Jonas Brunck från Komstad utanför Sävsjö emigrerade 1639 till Amerika och köpte ett stycke mark öster om Manhattan. Han arrenderade ut mark och blev en betydande man i kolonin Nya Amsterdam. En flod genom hans ägor fick namnet Broncks river, vilken sedermera fick ge namn åt stadsdelen Bronx.

Se även Ortsnamn.

Cellwood Machinery

Intresset för pappersåtervinning var länge svagt i USA. Men 1990 infördes skärpta regler om pappersåtervinning där. Detta ledde till att det familjeägda företaget Cellwood Machinery i Nässjö inledde en omfattande export till USA av utrustning för återvinning av returpapper. Företaget är världsledande inom detta område.

Företaget hade levererat sin första anläggning till USA 1988, nämligen till Macon Mill, Georgia. Den amerikanska marknaden innebar två särskilda utmaningar för företaget, dels att hantera en ”skadeståndskultur” med extrema säkerhetskrav, dels att utveckla betydligt större anläggningar än vad man hittills hade haft.

Chicago

År 1900 var Chicago den stad i världen med flest svenskar bosatta, Stockholm undantaget. Många svenskar var sysselsatta inom byggindustrin som byggnadsarbetare, ingenjörer, byggmästare eller arkitekter.

John A. Nelson var en av de första svenska storbyggmästarna i Chicago. Han grundade sin byggfirma på 1870-talet. Andrew Landquist byggde en av stadens första skyskrapor på 1890-talet samt Wrigley Building 1920.

Arkitekten Lars G. Hallberg kom till Chicago kort efter den stora stadsbranden 1871 och ritade ett stort antal byggnader för återuppbyggnaden av staden. Julius Soderstam ledde om Chicagofloden så att Michigansjöns vattenkvalitet förbättrades radikalt.

Carl Sandburg (1878–1967) föddes i Galesburg, Illinois av svenska föräldrar. Han verkade sedan som journalist och författare i Chicago. Hans ode Chicago från 1914 gjorde honom till industrialismens förste store poet. Det inleds så här, i tolkning av Elmer Diktonius:

“Världens svinslaktare,

verktygsmakare, vetestaplare,

järnvägsspelare och nationens fraktförmedlare;

du stormiga, hesa, larmande Breda Skuldrornas stad.”

Coca-Cola

Alexander Samuelson (1862–1934) hade arbetat vid Surte glasbruk norr om Göteborg innan han emigrerade till USA 1883. Han formgav 1915 den kurviga Coca-Cola-flaskan på ett glasbruk i Terre Haute, Illinois.

Den som gjorde Coca-Colas berömda reklamaffischer med tomtar – och därmed skapade bilden av den klassiska amerikanska Santa Claus – var Haddon Sundblom (1899–1976), född i Muskegon, Michigan med åländsk far och svensk mor.

Se även Absolut Vodka.

Dalahästen

Dalahästen blev en välkänd symbol för Sverige genom den stora dalahästen som stod uppställd utanför svenska paviljongen på världsutställningen i New York City 1939. Den var dock inte tillverkad i Dalarna utan vid NK:s verkstäder i Nyköping. Vid denna utställning fick även ordet smorgasbord internationell spridning genom det roterande smörgåsbordet i paviljongrestaurangen Three Crowns Restaurant.

En stor dalahäst och en stor moraklocka står uppställda i samhället Mora. Minnesota.

Se även Josef Frank och Förenta Nationerna.

Digital Illusions

Sverige har blivit en framstående nation inom dataspelsområdet. Digital Illusions grundades i Växjö 1992. Företaget fick sitt stora genombrott 2002 när det första spelet i serien Battlefield lanserades. Spelet blev en stor succé, inte minst i USA där det intog första plats på spellistorna. År 2004 blev Digital Illusions ett helägt dotterbolag till det amerikanska spelföretaget Electronic Arts.

Electrolux

Electrolux grundades och byggdes upp av Axel Wenner-Gren (1881–1961). Han var vd och styrelseordförande i företaget 1920–39. Wenner-Grens styrka som entreprenör var hans förmåga att organisera en effektiv försäljningsorganisation baserad på hemförsäljning och avbetalningsköp. Han hade hämtat viktiga erfarenheter genom att arbeta med försäljning i USA i början av 1900-talet.

År 1921 grundade Wenner-Gren ett amerikanskt bolag, Electrolux Corporation. Den första tillverkningen i USA inleddes 1931 i Old Greenwich, Connecticut. Wenner-Gren var också en stor filantrop som bland annat bildade en antropologisk stiftelse i USA 1941 som alltjämt är en viktig forskningsfinansiär.

Under Hans Werthéns tid som vd/styrelseordförande 1967–91 inleddes en omfattande internationell expansion där en rad företag köptes, vara flera amerikanska. År 1986 förvärvades exempelvis USA:s tredje största vitvaruföretag White Consolidated med varumärken som Frigidaire, Gibson, Kelvinator och White Westinghouse.

John Ericsson

John Ericsson (1803–89) föddes i Långbanshyttan i Värmland. Han emigrerade till Storbritannien 1826 och arbetade där på olika uppfinningar, bland annat ånglok och fartygspropellrar. Ericsson konstruerade världens första praktiskt användbara fartygspropeller 1839 och reste samma år till USA för att aldrig mer återvända till Europa.

Från 1839 till sin död bodde John Ericsson i New York City. Han medverkade till propellerdriftens genomslag i USA. Mest berömd är han för pansarfartyget Monitor 1862. Genom framgången vid sjölaget vid Hampton Roads samma år hade fartyget betydelse för nordstaternas seger i amerikanska inbördeskriget.

Lars Magnus Ericsson

Alexander Graham Bell fick 1876 amerikanskt patent på telefonen. Samma år öppnade Lars Magnus Ericsson en liten elektromekanisk verkstad i Stockholm. Där skulle han bland annat reparera telegrafutrustning och mätinstrument. I december 1877 köpte Ericsson några Belltelefoner för att med dem som mall tillverka telefoner för försäljning. Detta var helt lagligt eftersom Bell inte hade tagit ut något svenskt patent på den obetydliga svenska marknaden.

I november 1878 levererade Ericsson sina första telefoner och han utvecklade sedan teleutrustning av oöverträffad kvalitet. I mitten av 1880-talet hade Stockholm fler telefoner, i absoluta tal, än någon annan stad i välden. LM Ericsson blev snabbt ett av världens främsta teleföretag.

Efter avregleringen av den amerikanska telemarknaden 1983 har Ericsson haft stora framgångar i USA med motbiltelesystem.

Se även Silicon Valley.

Josef Frank

Arkitekten och formgivaren Josef Frank (1885–1967) kom till Sverige 1933 som judisk flykting från Österrike. Han blev här en framgångsrik formgivare åt Svenskt Tenn. Vid världsutställningen i New York City 1939 kom hans interiörer att bli starkt förknippade med begreppet ”Swedish Modern”.

Åren 1942–1946 var Josef Frank gästprofessor vid New School for Social Research i New York City. Under denna tid skapade han bland annat det populära mönstret Manhattan.

Se även Dalahästen.

Gadelius

Bröderna Carl-Erik och Knut Gadelius byggde kring sekelskiftet 1900 upp en omfattande handelsrörelse i Ostasien. De grundade bland annat ett handelskontor i Singapore 1904. Under en resa i USA 1909 skaffade Carl-Erik Gadelius en agentur till firman för Fords då ett år gamla modell T, och blev därmed Fords första utlandsagent.

Se även Mått-Johansson.

Gant

Bernard Gant invandrade till USA från Ukraina 1914. År 1949 lanserade han skjortor med varumärket Gant. Hans företag blev världens näst största skjorttillverkare.

Tre svenskar, Lennart Björk, Klas Käll och Staffan Wittmark, sålde kläder med varumärket Jockey och de gjorde många besök i USA. Där stötte de på Gant och 1980 lyckades de förvärva rätten till detta varumärke, först för den svenska marknaden och sedan för hela världen utanför USA.

De tre entreprenörerna grundade företaget Pyramid Sportswear och kring detta byggde de upp ett nätverk av designer, tillverkare, butiker och andra funktioner som behövdes. De utvecklade Gant till ett internationellt framgångsrikt varumärke där den amerikanska östkustframtoningen var central.

Pyramid Sportswear lyckades utveckla varumärket Gant mycket bättre än det amerikanska Gant. År 1999 fick därför det svenska företaget även köpa rättigheten för USA. Två år senare kunde Pyramid Sportswear återlansera Gant i USA.

Gislaveds Gummifabrik

Bröderna Carl och Wilhelm Gislow emigrerade direkt efter konfirmationen 1880. De arbetade på en gummifabrik i Naugatuck, Connecticut och 1893 grundade de Gislaveds Gummifabrik. Wilhelm blev driftschef medan Carl fick ansvar för affärerna. I början tillverkades gummibollar, sedan även däck, skor och stövlar. Gislaveds Gummifabrik blev så berömd att ordet gislaved i turkiska språket betyder en viss typ av gummisko.

Greyhound

Carl Eric Wickman (1887–1954) föddes i Våmhus, Dalarna, och hette ursprungligen Martis Jerk. Han emigrerade till USA 1905 och arbete där som gruvarbetare och busschaufför. Han grundade 1914 ett bussföretag i Hibbing, Minnesota och utvecklade det till USA:s dominerande företag för fjärrbusstrafik, från 1929 med namnet Greyhound.

Götaverken

Hugo Hammar (1864–1947) föddes på Öland och utbildade sig till skeppsbyggmästare i Göteborg. Han arbetade 1890–96 som skeppskonstruktör i Boston, Philadelphia, New York City och Newport News och inhämtade där kunskaper om modernt skeppsbyggeri.

Hammar blev 1896 överingenjör vid Lindholmens Varv i Göteborg. Han kom till Götaverken 1906 och var dess vd 1910–1938. Hammar utvecklade det till ett av världens främsta skeppsvarv. Han bidrog även till uppkomsten av Elektriska Svetsningsaktiebolaget (Esab) 1904, en annan svensk världsindustri med anknytning till varvsindustrin.

Hasselblad

År 1941 grundade Victor Hasselblad (1976–78) ett företag för att bygga flygspaningskameror till svenska flygvapnet. Sju år senare presenterade han den första modellen av Hasselbladskameran, en systemkamera som skulle bli en av världens mest ansedda kameror. Den utsåg av Nasa till officiell ”rymdkamera” 1962. Hasselblads kameror som användes bland annat av astronauterna på månen.

H&M

År 1946 reste Erling Persson (1917–2002) till USA för att sälja julstjärnor. Det gick inget vidare. Men resan var ändå mycket lyckad eftersom han upptäckte en helt ny typ av butikskedja för damkonfektion, Lerner, som hade hög omsättning och låga priser. Året efter öppnade han en butik i Västerås med namnet Hennes.

År 1946 reste Erling Persson till USA för att sälja julstjärnor. Det gick inget vidare. Men resan var ändå mycket lyckad, eftersom han upptäckte en helt ny typ av butikskedja för damkonfektion, Lerner, som hade hög omsättning och låga priser. Året efter öppnade han en butik i Västerås med namnet Hennes, vilken blev upphovet till succéföretaget H&M.

År 2000 öppnade H&M sin första butik i USA på Fifth Avenue i New York City. USA är i dag företagets näst största marknad (efter Tyskland) med över 200 butiker i nästan 30 delstater.

Hollywood

På 1920-talet inbjöds skådespelaren Greta Garbo, regissörerna Victor Sjöström och Mauritz Stiller samt fotografen Julius Jaenzon till Hollywood för att göra film. Flera svenskar har följt i deras spår, bland andra skådespelarna Ingrid Bergman, Signe Hasso, Viveca Lindfors, Dolph Lundgren, Stellan Skarsgård och Noomi Rapace.

Alf Kjellin arbetade både som skådespelare och regissör i USA samt regisserade avsnitt i TV- serier som Bröderna Cartwright, Columbo, Dynastin, Familjen Macahan och Mannen från UNCLE. Regissören Lasse Hallström och musikvideoproducenten Jonas Åkerlund är verksamma i Hollywood, liksom Per Hallberg och Paul N.J. Ottosson som 2013 fick Oscarstatyetter för bästa filmljud.

Flera amerikanska skådespelare har svenska anor, däribland Candice Bergen, Larry Hagman, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts och Gloria Swanson.

Pontus Hultén

Pontus Hultén (1924–2006) gjorde som chef för Moderna museet 1960–73 detta till en framstående konstinstitution, inte minst genom att mycket introducera den amerikanska popkonsten utanför USA. Han samarbetade bland annat med popkonstnären Clas Oldenburg som föddes i Stockholm men som tidigt flyttade till USA där hans far var svensk diplomat.

Under 1970- och 80-talen byggde Hultén upp flera internationella museer, bland annat Museum of Contemporary Art i Los Angeles.

IKEA

Ingvar Kamprad var bara 17 år då han 1943 startade IKEA som en postorderrörelse för allehanda varor. Genombrottet som ett möbelföretag på den svenska marknaden kom genom varuhuset vid Kungens Kurva i Huddinge 1965. Byggnaden hade inspirerats av Guggenheims konstmuseum i New York City.

IKEA öppnade sitt första amerikanska varuhus i Philadelphia 1985. I dag finns nära 40 varuhus i USA som är företagets näst största marknad efter Tyskland.

Indian

Carl Oscar Hedström (1871–1960) föddes i Lönneberga och 1880 flyttade han med sina föräldrar till USA. Han började kring sekelskiftet bygga cyklar i Middletown, Connecticut. Hedström blev sedan anställd i ett företag i Springfield, Massachusetts som tillverkade cyklar med varumärket Indian. Där konstruerade han dess första motorcykel 1901. Hedström lämnade företaget 1913 och då var Indian Motocycle Company världens största tillverkare av motorcyklar.

Ishockey

Det var den amerikanske affärsmannen Raoul Le Mat (18571947) som introducerade ishockeyn i Sverige 1919. Han var verksam inom den svenska filmbranschen, bland annat som importör av amerikansk film. Le Mat var själv gammal ishockeyspelare och han tog hockeyinitiativet tillsammans med svenskamerikanen Ernest Viberg och chefen för det amerikanska fotbollsförbundet Thomas Cahill, som var på turné i Sverige med fotbollslaget St Louis.

Le Mat var lagledare för det första svenska landslaget vid OS i Antwerpen 1920. Under det första svenska mästerskapet i ishockey 1922 var Le Mat domare. Han var också en av de drivande krafterna bakom grundandet av Svenska ishockeyförbundet 1922.

Le Mat-pokalen är än i dag segertrofé för svenska mästerskapet i ishockey. Raoul Le Mat lät 1926, med stöd av filmbolaget Metro Goldwyn Mayer, ta fram en silverbägare som pokal till SM-segrarna.

Sverige har återgäldat detta genom att leverera en rad framstående spelare till NHL. Den förste svensk som spelade i NHL var Gustav ”Gus” Forslund i Ottawa Senators 1932/33. Nummer två var Ulf Sterner i New York Rangers 1964/65. Börje Salming inledde 1973 en större utvandringsvåg av svenska hockeyspelare. De svenskar som har tagit flest poäng i NHL är Mats Sundin, Daniel Alfredsson och Nicklas Lidström. Den ende av dessa som har spelat i ett USA-lag är Lidström, nämligen i Detroit Red Wings.

Johnsondynastin

Axel Johnson Gruppen har sina rötter i den handelsrörelse som grundades 1873 av Axel Johnson (1844–1910). Det är en familjeägd företagsgrupp som består av fyra fristående koncerner. En av dem är amerikanska Axel Johnson Inc., grundat 1920 med huvudkontor i New York City. Den bedriver i dag verksamhet inom energi, miljö och medicinteknik.

Johnsongruppens amerikanska verksamheten har sitt ursprung i den linjetrafik mellan Europa och Amerika som inleddes av Rederiaktiebolaget Nordstjernan (Johnsonlinjen) 1904. När Panamakanalen öppnades 1914 började Nordstjernan trafik på Syd- och Nordamerikas västkust, den så kallade Pacific-linjen.

Bergsingenjör Axel Ax:son Johnson (1910–88) var tredje generationens huvudman i Johnsondynastin. Han var åren 1938–53 huvudsakligen bosatt i USA och kom där att arbeta inom gruppens amerikanska verksamhet. Ett viktigt motiv för bergsingenjören att bosätta sig i USA var att komma bort från den tämligen despotiske fadern, generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876–1958).

I New York City föddes bergsingenjörens dotter Antonia Ax:son Johnson 1943 som sedermera övertog ägandet och ledningen av gruppen.

Pehr Kalm

Carl von Linné sände ut lärjungar på forsknings- och insamlingsresor till alla världsdelar. Pehr Kalm (1716–79) fick Nordamerika på sin lott. Han anlände till Philadelphia 1748 och reste under de kommande åren i USA och Kanada, delvis i trakter där han var den förste naturvetenskapligt skolade forskaren. År 1750 gifte han sig i Philadelphia med Anna Margareta Sjöman, änka efter pastorn i stadens svenska församling. Kalms skildring av Niagara publicerades som den första beskrivningen på engelska av denna sevärdhet av Benjamin Franklin, som startade sin yrkesbana som boktryckare i Philadelphia.

Kalm återvände till Sverige 1751 och utgav sedan reseskildringar i tre band, vilka helt eller delvis översattes till engelska och flera andra språk. Han hemförde frön från flera växter men den enda som etablerade sig med framgång här var vildvinet. Efter honom uppkallade Linné växtsläktet Kalmia, en grupp av ljungväster som växer i Nordamerika.

Ivar Kreuger

Ivar Kreuger (1880–1932) utbildade sig till civilingenjör i Stockholm och arbetade åren 1900-07 i utländska byggnads- och ingenjörsfirmor, framförallt i USA. Där lärde han sig metoder att bygga starka och beständiga konstruktioner i armerad betong. Efter återkomsten till Sverige bildade han 1908, tillsammans med ingenjören Paul Toll, byggnadsfirman Kreuger & Toll. Detta företag blev pionjär i Sverige med armerad betong och amerikansk arbetsorganisation som möjliggjorde snabbare byggen. Företaget växte snabbt och bland de mer kända byggnaderna hörde Olympiastadion 1912 och NK:s varuhus 1914, båda i Stockholm. Kreuger & Toll etablerade även verksamhet i flera andra länder.

Charles Lindbergh

Den förste ensamflygaren över Atlanten var Charles Lindbergh (1902–74), som flög från New York City till Paris 1927. Hans farfar hette ursprungligen Ola Månsson och var en vänsterliberal ledamot av bondeståndet från Skåne. Han blev orättvist beskylld för förskingring och flydde 1859 till USA med sin älskarinna och deras gemensamma barn Carl.

Fadern och sonen tog därefter namnet August respektive Charles August Lindbergh. Sonen blev republikansk och isolationistisk ledamot av USA:s kongress från Minnesota. Charles Lindbergh föddes i Detroit, Michigan och växte upp i Little Falls, Minnesota.

Metropolitan

Sverige har varit en stor exportör av operaartister. Först ut i världen var Jenny Lind (1820–87) på 1840-talet. När hon genomförde en omfattande och enormt uppskattad konsertturné runt om i USA 1850–52 hade hon dock redan slutat medverka i operaföreställningar. Den förste svenske världsartisten som hyllades på en amerikansk operascen var Christina Nilsson (1843–1921). Hon medverkade vid Metropolitans invigning i New York City 1883 som Marguerite i Gounods Faust.

Jussi Björling (1911–60) debuterade på Metropolitan 1938 som Rodolfo i Puccinis La Bohème och Birgit Nilsson (1918–2005) debuterade 1959 som Isolde i Wagners Tristan och Isolde. I dag tillhör Peter Mattei och Nina Stemme de svenska operasångare som uppträder där.

Dirigenten Sixten Erling (1918–2005) debuterade på Metropolitan 1973 och dirigerade 12 olika operor där. Han var även chefsdirigent för Detroit Symphony Orchestra och huvudlärare i dirigering vid Juilliard School of Music i New York City.

Carl Milles

Skulptören Carl Milles (1875–1955) flyttade till USA 1931 för att bli professor vid Cranbrook Academy of Art nära Detroit där han verkade fram till 1951. Milles blev ett känt namn i USA genom den utställning som turnerade runt om i USA från 1931. Han blev amerikansk medborgare 1945.

I USA har han bland annat gjort Flodernas möte i Saint Louis, Missouri, Fredsmonumentet i S:t Paul, Minnesota och Trons fontän på National Memorial Park i Falls Church utanför Washington DC. Dessutom har han skapat Delawaremonumentet i Wilmington, ett monument över kolonin Nya Sverige.

Se även Nya Sverige.

Musikanter

Albin Hagström (1905–52) startade Sveriges första dragspelsfabrik i Älvdalen, Dalarna, 1932. År 1958 började Hagströms tillverka elgitarrer. En stor del av gitarrerna gick på export, främst till USA. Frank Zappa använde Hagströmgitarrer och på skivomslaget till Elvis in Memphis 1969 spelar Elvis på en Hagströmgitarr.

Bo Engberg och Mats Kristoffersson grundade 1979 EBS (Electric Bass Systems) i Stockholm. Företaget är en internationellt framstående tillverkare av basförstärkare. Bland de amerikanska kunderna finns bland andra basisterna i Red Hot Chili Peppers samt i Chick Coreas och Madonnas band.

Nadir Khayat kom från Marocko till Sverige 1990 för att bli rockstjärna men han blev i stället en internationellt framgångsrik låtskrivare och musikproducent, känd under artistnamnet RedOne. Han är numera är han verksam i Los Angeles. Han har samarbetat med artister som Cher, Michael Jackson, Jennifer Lopez och Lady Gaga.

Fyra svenska band har haft förstaplaceringar på Billboard HOT 100: ABBA (Dancing Queen), Ace of Base (The Sign), Blue Swede/Björn Skifs (Hooked on a feeling) och Roxette (The Look, Listen to your heart, It Must hav been love och Joyride).

Flera framträdande amerikaner inom musikvärlden har svenska anor, exempelvis kompositören Leroy Anderson, countryartisten Kris Kristofferson, sångerskan Peggy Lee och rockartisten Nils Lofgren.

Se även Väckelserörelsen.

Mått-Johansson

Carl Edvard Johansson, känd som ”Mått-Johansson”, utvandrade som 18-åring till USA. Han återvände till Sverige 1884 och inledde i Eskilstuna en uppfinnarbana som gjorde honom till ett av Sveriges främsta industrisnillen. Johansson skapade en måttsats för precisionsmätning som revolutionerade den internationella verkstadsindustrin. Han definierade en relation mellan meter, engelsk och amerikansk tum som senare blev internationell standard.

Hans insatser uppskattades mycket av bilkungen Henry Ford. Johansson var anställd hos Ford 1923–1936 och lär ha varit den ende, utöver Henrys son Edsel, som fick gå in på Henry Fords kontor utan att knacka.

Johansson påverkade faktiskt första världskrigets förlopp. USA:s inträde i kriget 1917 hade en avgörande betydelse. Landet skulle aldrig ha kunnat genomföra en så snabb expansion inom rustningsindustrin om inte de amerikanska myndigheterna 1915 hade beslutat att alla leverantörer av krigsmateriel skulle använda ”Jo Blocks”. Inget annat företag i världen än AB C.E. Johansson i Eskilstuna kunde vid denna tidpunkt tillverka dessa måttsatser.

Se även Gadelius.

Nordkorea

USA har inte diplomatiska förbindelser med Nordkorea varför Sverige fungerar som skyddsmakt för amerikanska intressen i Nordkorea.

Nordstrom

John W. Nordstrom (1871–1963) föddes nära Luleå och kom till USA som 16-åring. År 1901 öppnade han en skobutik i Seattle, Washington tillsammans med en annan svenskamerikan, skomakaren Carl Wallin. Ur detta har den stora modekedjan Nordstrom skapats.

Nya Sverige

Vid Delawareflodens mynning i Nordamerika låg kolonin Nya Sverige 1638–1655. Området tillhör i dag Delaware, Maryland, New Jersey och Pennsylvania. Initiativet till kolonin kom från holländska köpmän och kapitalintressen. Den som köpte markområdet för svensk räkning var holländaren Peter Minuit, som 1626 hade grundat den holländska kolonin Nya Amsterdam på Manhattan och var dess guvernör fram till 1631. Peter Minuit blev Nya Sveriges första guvernör men avled redan 1638.

Johan Printz (1592-1663) från Bottnaryd nära Jönköping var en hårdför guvernör i kolonin 1643–53. Kolonin erövrades av Nederländerna 1655. En av dem som kom till Nya Sverige 1639 var Måns Andersson, anfader till presidenterna George och George W. Bush.

Se även Carl Milles.

Ortsnamn

Det finns hundratals ortsnamn i USA med svensk anknytning, däribland åtta Stockholm. Andra orter är bland andra Borgholm, Gotenburg, Falun, Kalmar, Karlstad, Malmo, Mora och Upsala. I Kalifornien, öster om San Fransisco, finns Jenny Lind, ett gruvsamhälle som växte upp vid den tid då ”den svenska näktergalen” gjorde en bejublad USA-turné.

Se även Bronx och Metropolitan.

Jesse Owens

Den fyrfaldige amerikanske OS-vinnaren i Berlin 1936, Jesse Owens, tävlade i skor från Löfquists Skoreparation och Sportskofabrik i Uppsala, grundad av Karl Fritz Löfquist 1911.

SAFT

SAFT i Oskarshamn (tidigare Jungnerbolaget) tillverkade 2002 världens kraftfullaste batteri för att lagra reservström till staden Fairbanks, Alaska.

Marcus Samuelsson

Marcus Samuelsson föddes i Etiopien 1971 och kom till Sverige som adoptivbarn vid tre års ålder. Han är sedan 1991 verksam i New York City där han numera är en berömd krögare. Samuelsson fick sitt genombrott på restaurang Aquavit på Manhattan. Han utsågs till “Rising Star Chef” 1999 av James Beard Foundation och till “Best Chef in New York City” 2003.

Se även Tore Wretman.

Sandvik

Företaget Sandvik i Sandviken har sina rötter i det järnverk som grundades av Göran Fredrik Göransson 1862. Det blev tidigt ett internationellt framstående stål- och verkstadsföretag. Varumärket Sandvik (som även blev företagets namn 1972) användes för första gången på världsutställningen i Philadelphia 1876, då försäljningen i USA också inleddes.

Tord Magnuson (1851–1929), som ledde företaget 1910–20, hade studerat amerikansk järn- och stålindustri i samband med industriutställningarna i Philadelphia 1876 och Chicago 1893. Han etablerade 1919 ett dotterbolag i USA, Sandvik Steel Inc.

Grundarens barnbarn, Karl Fredrik Göransson (1879–1960) var företagets chef 1920–48. Han hade i början av 1900-talet arbetat vid den amerikanska Sandviksagenturen och studerat metallurgi vid Columbia University i New York City. Han besökte flera stålverk och andra industrier i USA och tog bland annat intryck av ett par företags ambitiösa välfärdsinrättningar, vilket inspirerade honom till att göra Sandvikens Jernverk till föredöme i detta avseende.

Under de första decennierna av 1900-talet hade en rad framträdande ingenjörer inom företaget flerårig erfarenhet från vistelse i USA, framförallt från Carnegies anläggningar runt Pittsburg.

I dag har Sandvik cirka 4 000 anställda i USA och detta är även Sandviks största marknad.

Securitas

Securitas är i dag Sveriges största företag med fler än 300 000 medarbetare i 52 länder. Det grundades 1934 när dansken Erik Philip-Sörensen (1909–2001) köpte det lilla bevakningsföretaget Hälsingborgs Nattvakt.

Etableringen i USA startade 1999 med förvärvet av Pinkerton – det ledande säkerhetsföretaget i USA. Året därpå köpte Securitas det näst största säkerhetsföretaget Burns och ytterligare ett antal regionala företag. år 2001 år förvärvades Loomis, Fargo & Co, vilket gjorde Securitas till en ledande aktör på den amerikanska värdehanteringsmarknaden.

Totalt har Securitas över 100 000 medarbetare i Nordamerika (USA, Kanada och Mexiko). I USA har Securitas en marknadsandel på 18 %

Seeburg

Julius Sjöberg föddes i Göteborg 1871 och kom som 16-åring till Chicago där han fick arbete på ett företag som tillverkade självspelande pianon. År 1907 grundade han J.P. Seeburg Piano Company för att tillverka självspelande instrument – han hade då amerikaniserat till efternamn till Seeburg. År 1928 började företaget tillverka jukeboxar.

Firman övertogs av sonen Noel 1934. Han utvecklade företaget och kunde 1948 lansera en jukebox som var mer avancerad än konkurrenternas modeller. Tillverkningen av Seeburgs jukeboxar upphörde 1970.

Silicon Valley

Silicon Valley sydöst om San Fransisco har under senare decennier utvecklats till världens främsta utvecklingsområde inom dator- och elektronikindustrin. I detta område arbetar en hel del svenskar och det finns även en svensk skola här. Ericssons globala högkvarter för IP och bredband ligger i San Jose och i Palo Alto finns ett IKEA-varuhus.

Stig Hagström (1932–2011) har arbetat vid två av de institutioner som har betytt mycket för det högteknologiska klustrets framväxt. Efter att ha varit fysikprofessor i Linköping var han forskningschef vid Xerox Research Center 1976–87 och professor vid Stanford University 1987–92. Han ansvarade för uppbyggnaden av universitetets materialvetenskapliga centrum.

Hagström var universitetskansler i Sverige 1992–98 och styrelseordförande i Högskoleverket 1995–98. Efter sin pensionering återvände han till Stanford som professor emeritus.

Se även Lars Magnus Ericsson, IKEA och Xerox.

Simhopp

Greta Johansson (1895–1978) var den första svenska kvinna som tog OS-guld, nämligen i simhopp 1912. Året efter emigrerade hon till USA och gifte sig där med svenskamerikanen Ernst Brandsten (1883–1965) som var professionell simhoppare och tränare. Tillsammans kom de att betyda mycket för simhoppningens utveckling i USA där de i Stanford, Kalifornien tränade flera generationers elithoppare. Greta och Ernst Brandsten är invalda i International Swimming Hall of Fame i Florida.

Skandia

Skandia etablerade sig år 1900 som första utländska, icke-brittiska bolag i USA. Sex år senare drabbades San Fransisco av en förödande jordbävning. Detta blev Skandias dittills största skada. Men bolaget kunde fullfölja sina åtaganden på ett snabbt och smidigt sätt, vilket gav ett gott anseende på den amerikanska marknaden.

År 1981 försäkrade Skandia rymdfärder åt NASA.

Skanska

Skanskas historia startade 1887 när Skånska Cementgjuteriet bildades och började tillverka betongprodukter. År 1971 etablerade sig företaget på den amerikanska marknaden och i dag är USA Skanskas största marknad. Företaget är ett av USAs ledande inom hus- och anläggningsbyggande med över 9 000 anställda.

Fem månader före tidsplanen invigdes 2010 ett stort Skanska-bygge i New Jersey, nämligen MetLife Stadium, hemmaarena med över 80 000 platser för New York Jets och New York Giants. Vi talar nu alltså om amerikansk fotboll.

Skype

Få innovationer har under senare tid betytt så mycket för att möjliggöra transatlantiska kontakter till låg kostnad som Skype. År 2003 startade Niklas Zennström, tillsammans med dansken Janus Friis, IP-telefoniföretaget Skype som gör det möjligt att ringa gratis eller mycket billigt från datorer. Skype hade 2005 över 50 miljoner användare. Företaget köptes detta år av amerikanska eBay. Sex år senare köptes det av Microsoft. År 2012 nyttjades Skype av ca 250 miljoner användare per månad.

Carl Snoilsky

Carl Snoilsky utryckte 1887 den oro för Sveriges framtid som många kände till följd av den omfattande emigrationen till USA:

”Varje linje, som Atlanten korsar,

märkt med rött på kartan se jag vill,

ty det är vårt hjärteblod, som forsar

utur öppna sår åt västern till.

Se i Götas stad vad bruna kistor,

som på kajen staplas varje dag,

och vad långa passagerarlistor.

Som förlustrapporter från ett slag!”

Se även Emigrationsutredningen.

Sten

I flera amerikanska märkesbyggnader och monument finns äkta svensk sten. Kolmårdsmarmor har använts i Rockefeller Center. Sten från skånska Hägghult finns i Empire State Building och i marinkårens krigsmonument i Washington DC som visar flaggresningen på Iwojima. Från Grötvik nära Halmstad hämtades sten till flera monument i Washington.

Se även Förenta Nationerna.

Jan Stenbeck

Jan Stenbeck (1942–2002) är den störste förnyaren i svenskt näringsliv under senare decennier. Han lade grunden till sitt entreprenörskap inom framförallt telekom och medier genom erfarenheter från USA. Hans far, Hugo Stenbeck sr, hade varit en av investmentbolaget Kinneviks grundare 1936. Egentligen var det Jans äldre bror, Hugo Stenbeck jr, som skulle överta ansvaret efter fadern. I stället flyttade Jan till USA och kom där att ägna sig åt olika affärsverksamheter, bland annat mobiltelefoni.

Hugo Stenbeck jr avled 1976 och året efter avled fadern. Nu blev i stället den 34-årige Jan Stenbeck huvudägare och ledande kraft i Kinnevik – men först efter en hård strid inom familjen som ägde rum inför öppen ridå. När Jan Stenbeck plötsligt avled 2002 övertogs ansvaret för Kinnevik av den 25-åriga dottern Cristina Stenbeck som är född och uppvuxen i USA.

En av Stenbecks satsningar var tidningen Metro. Det första numret kom ut i Stockholm 1995. Sedan dess har tidningen fått ett 70-tal avläggare i 20-talet länder i Europa, Amerika och Asien. Den geniala affärsidén är att distribuera Metro som gratistidning i anslutning till kollektivtrafiken och att utforma tidningen så att man hinner läsa den under resan.

Den första editionen av Metro i USA lanserades år 2000. Metro ges även ut i Boston och New York City.

Olof Stenhammar

Olof Stenhammar kom i kontakt med optionshandel när han arbetade i USA på 1970-talet. Åter i Sverige grundade han OM Gruppen 1984. Den var Sveriges första marknadsplats för aktieoptioner och utvecklades sedan till en internationell pionjär då det gäller elektroniska system och börser för handel med värdepapper och råvaror. År 2008 gick företaget samman med den amerikanska börsen Nasdaq och bildade NASDAQ OMX Group.

Pia Sundhage

Pia Sundhage utsågs 2007 till förbundskapten för USA:s damlandslag i fotboll. Hon ledde laget till OS-guld 2008 och 2012 samt till VM-silver 2011. Hon utsågs av Internationella fotbollsförbundet (FIFA) till årets damtränare i världen 2012.

Sedan 2012 är Sundhage förbundskapten för Sveriges damlandslag.

Svenska Amerika Linien

Svenska Amerika Linien grundades 1915. Initiativtagare var chefen för Transatlantic, Wilhelm Lundgren (1856–1914), men efter hans död blev Dan Broström (1870–1925) det nya rederiets förste chef. Det blev berömt sina passagerarfartyg Gripsholm, Kungsholm och Stockholm som gick på linjen Göteborg–New York City. Passagerartrafiken upphörde 1975.

Unicaboxen

En av det svenska industrisamhällets ikoner är Unicaboxen som tillverkades på Katrinefors pappersbruk i Mariestad 1898–1958. Företaget fick 1897 kännedom om det hårda pappmaterialet, kallat vulkanfiber, genom den norske sjömannen Aanon Sørensen. Han hade i sin tur fått kunskap om materialet i USA. Sørensen anställdes som verkmästare på Katrinefors för att utveckla produkter gjorda av vulkanfiber.

Utvandrarna

Några av Sveriges mest populära romaner är de fyra delarna i Vilhelm Mobergs Utvandrarsvit som utkom 1949–59. Han vistades långa perioder i USA 1948–1959, först för att samla material i svenskbygderna i Minnesota, sedan för skriva romanerna, vilket till stor del ägde rum i Carmel, Monterey och Laguna Beach i Kalifornien.

I romanen Utvandrarna från 1949 ger Moberg en förklaring till migrationens kraft:

”Det var de djärvaste som först bröt upp. Det var de företagsamma som fattade besluten. Det var de oförvägna som först gav sig ut på den avskräckande färden över det stora havet. Det var de oförnöjda och tilltagsna, som icke förlikte sig med sin lott i hemorten, som blev de första utvandrarna i sin bygd. De som stannade kvar, de tröga och tvehågsna, kallade dem äventyrslystna.”

Sven Wallander

Arkitekten Sven Wallander (1890–1968) är mest känd för att som vd HSB Riksförbund 1924–58 ha gjort denna organisation till en central aktör på svensk bostadsmarknad. Han gjorde studieresa till New York City 1920 för att studera höghusarkitektur. Han ritade sedan Europas första skyskrapa, Norra Kungstornet i Stockholm, som stod klart 1924.

Året dessförinnan introducerade han även en annan amerikansk idé i Sverige, nämligen sopnedkastet i ett hus på Valhallavägen i Stockholm. Tillståndsansökan hade avslagits av hälsovårdsnämnden. Men Wallander noterade att nämnden visserligen kunde förbjuda användningen, men inte installationen av sopnedkast. Sedermera blev anläggningen godkänd.

Raoul Wallenberg

1900-talets störste svenske hjälte är Raoul Wallenberg som föddes 1912 och sannolikt avrättades i sovjetiskt fängelse 1947. Han verkade på amerikanskt uppdrag som svensk diplomat i Budapest 1944–1945 dör han räddade livet på tusentals judar.

Wallenberg utsågs 1981 till hedersmedborgare i USA. Det finns åtminstone nio minnesmärken över Raoul Wallenberg i USA, bland annat Hope i New York City.

Volvo

Gunnar Engellau (1907–88) var vd/ordförande i Volvo 1956–78. Han hade en idé, som dömdes ut av de flesta sakkunniga på området, nämligen att exportera bilar till bilismens hemland, USA.

Handelsminister Gunnar Lange (S) tyckte denna idé var lika löjlig som att försöka sälja kylskåp till eskimåer. Även ekonomiska experter ansåg att projektet var orealistiskt. Men Engellau stod på sig och Volvo kom att bli en statusbil i USA. Det hela inleddes 1956 då den kanske snyggaste bil som gjorts i Sverige, nämligen Volvo Amazon, lanserades i USA.

Tore Wretman

Den moderna svenska gastronomins fader, Tore Wretman (1916–2003), fick sin skolning som kock och krögare bland annat på Waldorf Astoria i New York City.

Se även Marcus Samuelsson.

Xerox

Chester Carlson (1906–68) föddes i Seattle, Washington. Hans mor- och farföräldrar var tidiga utvandrare från Sverige, åtminstone ett par av dem som religiösa flytkingar. Carlson växte upp under mycket fattiga förhållanden och lyckades 1938 utveckla på en elektrostatisk kopieringsmetod, kallad xeroxprocessen. Han misslyckades dock i ett 20-tal fall med att intressera företag att försöka kommersialisera processen.

År 1947 förvärvade ett litet företag, Haloid Company (senare omdöpt till Xerox) i Rochester, New York de kommersiella rättigheterna till Carlsons metod. Två år senare lanserades den första kopiatorn och 1959 kom den första kopiatorn som kunde använda vanligt papper.

År 1984 gjorde Xerox Foundation en donation till en fond för forskning i informationsvetenskap, som förvaltas av den svenska Ingenjörsvetenskapsakademien, i syfte att dela ut ”Chester Carlsons forskningspris”.

Se även Silicon Valley.

Anders Zorn

Anders Zorn (1860–1920) målade inte bara dalkullor. De stora pengarna tjänade han i USA där han bland annat porträtterade bankirer, industrimagnater och politiker. Zorn gjorde sju längre resor till USA 1893–1911 och han målade tre presidenter, Grover Cleveland, Theodore Roosevelt och William Taft.