År 2000 har alla svävare - spådde ICA 1960
VISA BILDTEXT
Så handlar vi om 10 år - ICAs framtidsspaning 1960.

FÖRETAGEN AV: Bodil Hasselgren 2016-02-03

År 2000 har alla svävare – spådde ICA 1960

Framtiden förr – På 1960-talet spanade ICA både tio och fyrtio år framåt i tiden. Mycket fick man rätt men om vissa saker spådde man helt fel.

Framtiden Förr - en artikelserie från Centrum för Näringslivshistoria

Mot slutet av 1960-talet samlar ICAs vd Nils-Erik Wirsäll trettio kollegor, konsumentjournalister och sakkunniga för att spekulera om framtiden. De diskuterar både hur de tror handeln i stort kommer och den egna organisationen då måste utvecklas. Resultatet blir den lilla boken Så handlar vi om 10 år – Experter tycker och tror om livsmedelshandeln, där man förutspår hur år 1980 kommer te sig för ICA handlarna.

Med facit i hand ser vi att Wirsäll och hans panel fick rätt om vissa saker – och rejält fel om andra.

Bland annat trodde man att Sveriges befolkning redan inom tio år skulle uppnå 9 miljoner (vilket vi idag vet inte skedde förrän år 2002.) Att ICA skulle få uppmärksamhet från en internationell – och då främst amerikansk aktör– skedde inte heller. (Däremot var ju holländska Ahold storägare i ICA under en period under 2000-talets början.) 1960 trodde man även att två tredjedelar av Sveriges befolkning snart skulle vara bosatta i någon av de tre nya storstäderna Mälarstad, Västerstad och Österstad. Norrlands inland, däremot, trodde man skulle bli avfolkat, till skillnad från kustsamhällena där det skulle finnas flera större samhällen än i resten av Sverige vilket i sin tur skulle leda till flera så kallade ”butiksjättar”.

När det kommer till befolkningskoncentration och produktutveckling (av främst förpackningar) samt en mer rationell distributionskedja så gissade dock Wirsäll och hans team rätt. Mycket förändrades på det området under det årtionde som följde. Panelen var även överens om att vi kring år 1980 skulle komma att bo annorlunda, kommunicera annorlunda och större utsträckning köra bil, vilket då skulle påverka hur våra mataffärer skulle komma att se ut. Tekniken skulle ta en större plats i våra liv men inte kontrollera det och konsumenten skulle stå mer i fokus för så väl stadsplanering som i reklam.

I kapitlet ”Långt bortom 70-talet” flyttas visionerna ännu längre fram i tiden. Nu spanar man hela vägen fram till år 2000, fyrtio år fram i tiden.

År 2000 tror Wirsäll och panelen att människor tar sig fram med svävare och något de kallar “trottoarbussar”. Vi bor i hus av plast med inbyggda dammsugare som suger in dammet i väggarna.  Maten vi köper i de – alltid öppna – affärerna behöver inte förvaras i kyl eller frys, och vi äter koncentrerade näringspreparat. Med omvärlden har vi kontakt genom bildtelefoner, och den så kallade världs-tv:n kan ta in program från hela världen, med varierande resultat. Datorer har vi, men endast som hjälpreda för att till exempel få menyer med kontrollerat kaloriintag. I matbutiken finns det enorma mängder av varor och när man ska betala så skannar en maskin av våra varor, inte en kassör. Låter som dagens utveckling av självbetjäningskassor?

Så handlar vi om 10 år är ett typexempel på 60- och 70-talets framtidsvisioner och ett bevis på att det är svårt, om än givande, att sia om den till och med relativt närstående framtiden.

”Framtiden Förr” är en artikelserie på BizStories om framtidsspaningar och framtidsvisioner från förr .

Här hittar du alla artiklar om Framtiden Förr.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.

Från ICAs framtidsbok 1960: "Så handlar vi om 10 år". Illustration av Lars Ljungqvist.