Den interaktiva tidsresan tar sin början vid 1850 års beslut om att alkohol endast skulle säljas i bestämda lokaler med en vinst som skulle komma samhället till användning. Beslutet inspirerades av bergsmännen i Faluns bergs gruva som fått nog av hur den ständigt tillgängliga alkoholen påverkade deras arbete och orsakade olyckor. År 1955 slogs så alla regionala butiker samman till Systembolaget.

Besök även Systembolagets historiska sajt av Centrum för Näringslivshistoria

Därefter görs nedslag i Systembolagets 101 åriga historia; informationskampanjer, lagändringar och svenskens alkoholvanor samsas med nyheter och  Därtill finns en bland annat en film om hur de de anställdas uniformer förändrats sedan 1955 samt ett spel där man får testa att gissa åldern på kunder på denna informations och rikt illustrerade tidsresa i ett unikt svenskt system.