Finnboda varv och ryska revolutionen
VISA BILDTEXT
Huvudentrén Finnboda Varv i Nacka. Arbetarna lämnar varvet. Bild ur Finnboda varvs historiska arkiv i Föreningen Stockholms Företagsminnens deposition hos Centrum för Näringslivshistoria.

FÖRETAGEN AV: Vadim Azbel 2020-07-01

Finnboda varv och ryska revolutionen

Finnboda varv anlades år 1874 av Bergsunds Mekaniska Verkstad mitt under en industriell högkonjunktur vid Saltsjön på andra sidan Djurgården. Syftet med varvet var att tillverka och reparera större ångfartyg.

Den första stora båten som lämnade Finnbodas slip var en tankerbåt byggd på beställning av Naftabolaget Bröderna Nobel i St. Petersburg. Den följdes av flera andra större krigsfartyg beställda av såväl den svenska som den ryska örlogsflottan, bland annat den ryska kanonbåten Koreetz, som deltog i de rysk-japanska sjöslagen 1904-1905.

År 1916 byte Finnboda ägare för att bara ett halvt år senare ombildas som ett eget aktiebolag. Som ett medelstort varv hade man dock svårt att hävda sig i konkurrensen mot de andra stora svenska varv belägna på Syd- och Västkusten och därför var förhoppningarna stora både under och strax efter det första världskriget.

Podd: Batterifabriken – en uthållig kraftkälla i Oskarshamn

Åren 1915-1918 hade många svenska företag i synnerhet stora industriföretagen upplevt ett sällan skådat uppsving. Som ett neutralt land kunde Sverige ostört producera och handla med de krigande grannländerna som hade ett stort behov av de svenska varorna, bland andra med det ryska kejsardömet. Ryssland höll med raska steg förvandlas till en av de största och pålitligaste marknaderna för svensk export historiskt sett, då ryssarnas sug efter en ny industriell teknologi och kunnande tycktes vara omåttligt. De stora varven har inte utgjort något undantag. Ända sedan slutet av 1800-talet har svenska varven levererat färdigbyggda båtar till olika köpare i Ryssland.

I samband med ombildningen till ett eget AB och i avvaktan på världskrigets slut började också Finnboda planera för en bredare kampanj riktad mot den ryska marknaden och så som många andra svenska företag framställde reklambroschyrer på ryska. Tajmningen hade varit perfekt. Broschyrerna trycktes på Hasse W. Tullbergs tryckeri 1918, samma år som världskriget äntligen skulle ta slut och det året då skriet efter svenska produkter förväntades vara som högst.

Från Absolut till Zorn – transatlantiska band genom historien

Om inte för den, bara några månader innan, genomförda bolsjevikiska statskuppen, som under de närmaste 7 decennierna skulle dra en järnridå ner över Ryssland och dess affärsförbindelser med yttervärlden.  Så kan det gå. Ty ingen kan räkna ut vad den ryska, arabiska eller iranska våren kan leda till… Se på de här fina bilderna och grubbla gärna över ödets nycker och oförutsägbarhet. Det gör vi daglig dags på Centrum för Näringslivshistoria!

Ångmotorer av Fredrikstadstyp, licenstillverkade av Finnboda Varv, bl a för tio ryska ångtrålare, där de utgjorde huvudmaskineriet ca 1955-1957. Foto: Kommersiell Foto. Bild ur Finnboda varvs historiska arkiv i Föreningen Stockholms Företagsminnens deposition hos Centrum för Näringslivshistoria.

Båten Annie Therese vid varvet ca 1889-1898. Foto: Adelsköld. Bild ur Finnboda varvs historiska arkiv i Föreningen Stockholms Företagsminnens deposition hos Centrum för Näringslivshistoria.

Vy över varvet. I bakgrunden Djurgården, ca 1947. Foto: Harry Dittmer, Industrireklam. Bild ur Finnboda varvs historiska arkiv i Föreningen Stockholms Företagsminnens deposition hos Centrum för Näringslivshistoria.

Telegram från Petrograd (Ryssland, f d S:t Petersburg) till Bergsunds Mekaniska Verkstad. Bild ur Finnboda varvs historiska arkiv i Föreningen Stockholms Företagsminnens deposition hos Centrum för Näringslivshistoria.

Sjösättning av fartyget Fortuna 1948. Foto: Bergne Reklamfoto AB. Bild ur Finnboda varvs historiska arkiv i Föreningen Stockholms Företagsminnens deposition hos Centrum för Näringslivshistoria.

Vy över varvsområdet från Finnberget, i riktning Danvikshem år 1938. Bild ur Finnboda varvs historiska arkiv i Föreningen Stockholms Företagsminnens deposition hos Centrum för Näringslivshistoria.