Apelsindrycken i sin karaktäristiska tetraförpackning med tillhörande sugrör hade lanserats i slutet av 1950-talet och sedan dess marknadsförts mycket aktivt. Fest-is var liksom ölet Three Towns (TT) ett samarbete mellan Stockholms Bryggerier, Pripp & Lyckholm samt Malmö Förenade, vilka sedermera gick samman till AB Pripps. Bilden togs i reklamsyfte på uppdrag av bryggerierna.

Med tiden föll bindestrecket i namnet Festis bort, drycken fick allt fler smaker och idag säljs den som bekant på flaska.

Text och bild kommer från boken “Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket