Det var 1886 som William Crapo “Billy” Durant och hans kompanjon Josiah Dallas Dort tog över fabriken efter att under kort period använts i bomullsindustrin. Här grundade Durant och Dort, Flint Road Cart Company, som senare blev Durant-Dort Carriage Factory och en av de största tillverkarna av vagnsbyggarna i världen. Verksamheten gjorde grundarna till miljonärer.

År 1903 flyttade David Dunbar Buick sin tillverkning av bilar från Detroit till Flint, och året därpå tillfrågades Durant om att ta över ledningen av Buicks företag. Det kom att bli den första av en stor mängd uppköpt av automobiltillverkare som Durant gjorde. För att hantera alla dessa nya företag lät han 1908 grunda General Motors.

Durant ledde GM i två omgångar och under  var även delaktig i grundandet av Chevrolet 1911 till vars vd han utsåg din kompanjon Dort 1911. Två år senare bryter Dort dock samarbetet, lämnar posten på Chevrolet och grundar Dort Motor Car Company. Bilarna tillverkades på Factory One i Flint från 1917 från att tillverka vagnar till bilar innan det lades ner 1924.

Under åren som följde användes Factory One till en uppsjö av olika verksamheter, och renoverades även under 1980-talet. Därefter föll det dock i glömska fram tills år 2013 då det köptes upp av GM som rustade upp lokalerna med målet att bevara dess original arkitektur för att visa på den ursprungliga användningen.

Idag inhyser Factory One GM och Flints gemensamma arkiv, en viktig del av den amerikanska bilindustrins historia, och omfattar cirka 100 000 dokument, bilder och föremål. Grunden finns i det arkiv som Durants änka donerade till Kettering University.