Edward Bloms Stockholm #6: Stockholms torg och saluhallar