Edward Bloms Stockholm #6: Stockholms torg och saluhallar

FÖRETAGEN AV: Centrum för Näringslivshistoria 2012-02-27

Edward Bloms Stockholm #6: Stockholms torg och saluhallar