I likhet med slottsarkivet visade det sig att även svenska läroböcker i historia innehöll skrämmande lite kvinnor; i  en alldeles nyutkommen historiebok för åttondeklassare nämns till exempel fler nazister vid namn än kvinnor. von Schwerin kontaktade då Lunds Universitet men fick där höra att det inte fanns så mycket skrivet om kvinnor genom historien eftersom man sällan frågade efter dem. Detta fick von Schwerin att ta saken i egna händer och kontaktade forskare om de var intresserade av att söka efter kvinnorna i Skarhults – och Sveriges historia.

Resultatet blev sex kortfilmer för mellan och högstadiet – fria att använda för lärare – om kvinnor med makt på Skarhults slott och i Sverige i stort från 1500-tal fram till idag. Varje film kommer med instuderingsfrågor och rekommenderas som komplement till undervisningen.

Läs mer om Den dolda kvinnomakten på Skarhults slott