I Norge har Arkivverket digitaliserat en del av sin samling på 6.5 miljoner fotografier i en ny digital fototjänst. Projektet är fortlöpande och är ett sätt att tillgängliggöra det norska kulturarvet för norrmännen. Fotoarkivet omfattar bilder från åren 1860 till 1980 och är en sammanställning av statliga och privata arkiv. Bilderna visar upp den norska historien på gott och ont och på sin webbsida kan man se sex fotografier som illustrerar detta från Kungliga besök och folkliv till soldater under andra världskrigets fasor och tvångsarbete. Alla bilder förutom ett fåtal får användas och ändras fritt, även för kommersiellt bruk.

Den svenska myndigheten för Livrustkammaren, Skokloster slott med stiftelsen Hallwylska museet har sedan 2013 ett öppet bildarkiv där vem som helst kan söka efter, ladda ner och använda bilder på föremål och av museerna som man vill. Bilderna är kopplade till Wikimedia Commons och har Creative Commons licenser som anger vad man som användare får gör med materialet och vilken information som ska finnas med. Ett krav är dock att om man ändra bilder på något sätt och delar den så måste även den fri för nedladdning.

vonhallwyll
Fotografiporträtt av Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe ca 1900 ur Hallwylska museets arkiv.