Sveriges äldsta ännu verksamma verkstadsföretag är Motala Verkstad, grundad 1822 av initiativtagaren till Göta kanal, Baltzar von Platen.Skotten Daniel Fraser ansvarade i över 20 år för den tekniska ledningen av verkstaden, och brittiska mekaniker stod för en stor del av de kvalificerade arbetsinsatserna. Fraser var en skicklig teknisk ledare.Fram till 1829 byggdes redskap, broar och slussar för kanalen. Därefter etablerades ett brett produktprogram med bland annat ångfartyg, ångmaskiner, mudderverk, rör och skruvar. Många av produkterna var nyheter för Sverige.