Inte ens det svenskaste livsmedlet av alla, Kalles Kaviar, är riktigt svenskt. Det lanserades 1954 av Abba i Kungshamn. Och Abba har sitt ursprung i den handelsverksamhet som Christian Gerhard Ameln startade i Bergen 1838.

I mitten på 1850-talet överförde han firmans huvudkontor till Stockholm dit han själv hade flyttat några år tidigare. Efter C.G. Amelns död 1872 övertogs firman av sönerna Johan och Carl Ameln och företaget bytte namn till Bröderne Ameln.

1906 övertogs den svenska rörelsen av Carl Amelns söner Christian Gerhard och Otto Gerhard Ameln. I samband med detta bildades Aktiebolaget Bröderne Ameln, vilket sedermera förkortades till Abba. Familjen Ameln ledde företaget till 1972.