Carl Kempe invandrade från Stralsund till Stockholm 1812. Han fick burskap som handlande i Härnösand 1823. Han blev stadens främste köpman och medelpunkten i dess sällskapsliv. Kempe tog initiativ till en sparbank och till det som senare blev Hernösands Enskilda Bank.

Det var dock inom skogsindustrin som Kempe gjorde sina främsta insatser. 1836 köpte han en vattendriven såg vid Moälven i Ångermanland och 1865 anlade han en ångsåg vid älvens utlopp i Domsjö, nära Örnsköldsvik. Han blev nu en av Ångermanlands största trävaruexportörer. Efter Carl Kempes död bildades Mo och Domsjö AB (Modo) 1873. Modo blev ett av Sveriges största skogsbolag och ingår numera i Holmen.