ICA:s första självhjälpsbutik kommer att öppnas inom en månad, med det är ett privat initiativ. KF har sedan decenniets början testat den nya försäljningsmetoden i mindre skala och kommer följande sommar att inleda en kraftig omvandlingsprocess. Den privatägda handeln ligger långt efter.

Wirsälls och Lundgrens resa kommer ha mycket stor betydelse för att ICA på central nivå ska börjar verka för den revolutionerande omställningen.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket