I Past – from contest to content visade Bo Bergström och Björn Ericstam – två erfarna reklamare och utbildare på Berghs – upp 60 års reklam på 60 minuter med reklambild och film från tiden.

Med början år 1941 då Irma och Gösta Bergh grundade det som idag är Berghs School of Communications. Då – på 40- och 50-talet handlade reklam om att synas i mängden och branschen, annonsbyråer, fick alltså betalt för mängd. Under 60-, 70-, och 80-talet handlade det om att gå från text och bild till berättelse. 1990-talet var ett ironiskt årtionden för reklamen – till stor skillnad från 80-talet som tog sig själv på stort allvar. 2000-talet kom med internet och precis som när tonåringen dök upp på 50-talet dök nu tweenien upp, det vill säga barn mellan 8 och 12 år.

Idag menar Bergström och Ericstam att det pågår en sorts genreupplösning. Den utbredda reklamtröttheten slår till. Det gamla funkar inte och nu sker en upplösning mellan reklam, journalistik, film och teater. Men även fast det gamla inte funkar så är det av stor vikt att man håller koll

Läs mer om Berghs 75: Reklam från dåtid till nutid