År 1843 anlades Tyska Bryggeriet i Stockholm av Fredrik Rosenquist med bryggaren Franz Adam Bechman som chef. Bechman var född i Bayern 1813.

Detta bryggeri var först i Sverige med att tillverka bayerskt öl och att marknadsföra sig genom annonser. Viktigt för bryggeriets framgångar var att drottning Josefina blev så förtjust i ölet. Hon hade bott i Bayern innan hon gifte sig med kronprins Oscar (sedermera Oscar I).

I mitten på 1850-talet startade Franz Adam Bechman en egen bryggerirörelse, Bechmans Bayerska Bryggeri, i Stockholm. Han skulle följas av flera tyska bryggmästare och bryggeriarbetare som byggde upp en modern och storskalig bryggeriindustri i Sverige.