Makarna Laura och Carl Aller startade tidningsutgivning i Köpenhamn 1874. Laura stod för innehållet och Carl för tekniken. 1894 startade sonen Valdemar Aller en svensk avläggare i Helsingborg medan hans bror Axel fick motsvarande uppdrag i Norge.

I den svenska tidningsgruppen finns bland annat Allers och Femina, vilka grundades som Allers Familj-Journal 1892 respektive Allers mönster-tidning 1899.