Anledning till besöket var Louise Epsteins uppmaning om ett museum för Sveriges politiska historia. På det temat fick programmet dagen innan besök från Jonas Söderqvist från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

 

Alexander Husebye, vd på Centrum för Näringslivshistoria, visar upp Ericssons huvudbok från 1876, för programledarna Louise Epstein och Thomas Nordegren
Alexander Husebye, vd på Centrum för Näringslivshistoria, (till höger på bilden) visar upp Ericssons huvudbok från 1876, för programledarna Louise Epstein och Thomas Nordegren.