Det fanns fog för försiktigheten – man tillverkade både acetylen och syrgas i AGA:s fabrikslokaler. Trots försiktighetsåtgärder drabbades fabriken av flera storbränder, varav den mest förödande skedde 1915 då maskinverkstaden nästan totalförstördes av branden. Bilden kommer ur AGA:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket