Norrmannen Hans Rasmus Aastrup etablerade 1856 en trävarurörelse i Barcelona tillsammans med sin landsman Nils G. Sørensen. Aastrup & Sørensen gjorde huvudsakligen affärer med svenskt virke. Aastrup och Sørensen flyttade 1864 sin firma till Sverige, där de 1868 anlade ett sågverk vid Dalälvens mynning i Skutskär. Den blev på 1870-talet en av landets största arbetsplatser med närmare 1 500 anställda. I dag driver Stora Enso en massafabrik på samma plats.