Glasplåtens stora format ger fotografiet djup och detaljer. Vyn visar utsikten ungefär från dagens stadsmuseum i Stockholm, då Västra Slussgatan och Brunnsbacken, ned mot Gamla Stan och Skeppsbrons södra del.

– Det är en bild att gå in i. Man upptäcker detalj efter detalj. Se på spårvagnen på dess enkelspår. Ingaoplanerade möten här inte, säger arkivassistenten Jessica Wahlén.

– Och se på alla segelskutor, som fortfarande har Skeppsbron som den normala kajen att lägga till vid. Vad kan de ha levererat till Stockholms borgare?

Fotografiet från 1896 ingår i SARAS (Sveriges allmänna restaurangbolag) arkiv. De lokala föregångarna till SARA grundades i bland annat Stockholm på 1910-talet för att höja vanor och standard hos de så kallade folkrestauranterna, och minska alkoholmissbruket. I Stockholm gällde Stockholmssystemet för utskänkning, i viss konkurrens med andra städers och landsändars Göteborgssystem.

I SARAS arkiv finns en mängd äldre fotografier av Stockholmsmiljöer från slutet av 1800-talet, så de måste vara tagna innan folkrestauranger eller SARA ens var påtänkta. Hur det kommit att tas om hand av SARA är inte dokumenterat.

– Men det är tur att så skedde, konstaterar Jessica Wahlén. Tänk om bildskatten hade gått förlorad!