Maria Rankka är VD för Stockholms handelskammare.

Lika länge som näringsfriheten funnits, lika länge har den utmanats. Ett aktuellt exempel är Uber, företaget som tillverkat en app som låter människor som behöver åka någonstans komma i kontakt med intresserade bilförare.

I Chicago har taxibranschen stämt kommunen på grund av Uber och Lyft, två persontransporttjänster som inte är taxi, men som transporterar människor från punkt a till b. I Seattle har myndigheterna satt ett tak för hur många UberX som får finnas, vilket i praktiken gör det omöjligt för dem att verka. I Austin har man helt lyckats blockera Uber. I Stockholm, där marknaden är ganska öppen, har det varit diskussion om Ubers vara eller icke vara. Här skulle en teknikspecifik reglering ha kunnat sätta käppar i hjulet, men än så länge tycks Uber ha klarat sig.

Vad är det då Uber gör? Tja, genom Uber kan människor beställa skjuts via en konsumentvänlig, transparent, gps-baserad app. Uber Black erbjuder hög komfort och service. UberX har enklare bilar och ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Staten och kapitalet, i detta fall representerat av insiders på etablerade marknader, sitter ofta i samma båt och hittar på sätt att skydda det bestående och motverka innovation och förnyelse.