I sin nyligen publicerade konjunkturprognos, World Economic Outlook, antar Internationella Valutafonden (IMF) att Afrika söder om Sahara kommer att växa med i genomsnitt 5,8 % nästa år. Det är inte längre någon nyhet att Afrika har snabb tillväxt. Regionen har i snart femton års tid varit världens näst snabbast växande region. Tiden är förbi när nyheter om Afrika enbart handlade om svält, sjukdomar eller grymma inbördeskrig. Allt sådant finns. Men det går att lyfta fram positiva utvecklingstendenser.

Snabb tillväxt visar att Afrika inte sitter fast i någon fattigdomsfälla. En förklaring till de senaste årens vändning är reformer som gjort det lättare att driva företag. Men Afrikas femton goda år har en bakgrund av 30­–40 dåliga. I internationella jämförelser av näringslivsklimat hamnar de afrikanska länderna långt ner.

Afrika må resa sig. Men för att gå vidare behövs reformer som skapar fri företagsamhet. Då får företagsamma människor möjlighet att genom produktivt arbete stå på egna ben och lyfta sina länder. Då kommer Afrika inte bara resa sig utan även kunna stå upprätt.