Strax före sommaren besökte jag på Jarl Hjalmarson-stiftelsens uppdrag Pristina i Kosovo. Jag och ytterligare ett par personer från Sverige hade ombetts att föreläsa för ett av landets ungdomsförbunds medlemmar. På min lott föll tre ämnen, nämligen hur man bekämpar korruption, folkomröstningen om medlemskap i EU 1994 samt fri företagsamhet. I publiken satt ett 30-tal förväntansfulla ungdomar. De flesta knappt födda när kriget härjade som värst på Balkan.

Kosovo har en rad utmaningar framför sig. Landet är idag erkänt av drygt 100 länder, bland annat Sverige. Dock är landets självständighet fortfarande omtvistad. Framförallt Serbien anser att självständigheten är ”olaglig”.

De kosovanska ungdomarna jag träffade var dock fulla av tillförsikt inför framtiden. De är helt klart medvetna om utmaningarna men har hopp och önskan att saker och ting skall förändras till det bättre. De berättade hårresande historier om hur ungdomar tvingas att betala mutor för att få en plats på universitetet och hur lärare tar emot mutor för att ge bättre betyg. Något som resulterat i att betygen av många anses vara värdelösa.

Min presentation om fri företagsamhet tog bland annat upp de kampanjer som vi i Sverige sett på temat genom tiderna och hur framgångsrika många av dem har varit.  Förutom att berätta om värdet av fri företagsamhet, det ekonomiska kretsloppet och vikten av reformer gjorde vi också ett grupparbete där uppgiften var att skapa en kampanj för fri företagsamhet i Kosovo. Vilka skulle huvudbudskapen vara och hur skulle man exekvera en sådan kampanj?

Deltagarna visade prov på stor kreativitet men jag och kollegorna förstod också att Kosovo har en lång väg att gå innan man når ett fritt, öppet och liberalt samhälle där fri företagsamhet är lika självklart som rinnande vatten i kranen.  Många av förslagen handlade om fokus på jordbruksprodukter och hur man på bästa sätt och till högsta vinst ska sälja dessa. Säkert rätt svar om uppgiften hade varit att göra en affärsplan.

Men svaren visade också att det finns ett stort kunskapsgap om företagande och företagsamhet, ett gap jag är övertygad om kommer att slutas framöver, inte minst med hjälp av de insatser som EU gör i landet för att främja rättssäkerheten, utbildningsväsendet och företagsamheten.