Näringsfriheten är viktig eftersom det finns väldigt många kreativa människor som skapar jobb och välstånd för alla oss andra som inte är lika kreativa. De måste få en chans att verka fritt. Det är faktiskt politikens viktigaste uppgift att säkra den friheten, för allas vår skull!