Så vem var då Johan August Gripenstedt? Han föddes 11 augusti 1813 i grevskapet Holstein dit hans far Jacob Gripenstedt flyttat några år tidigare och sedermera gift sig med läkardottern Helena Magdalena Weinschenk. I efterdyningarna av Napoleonkrigen flyttade familjen till Sverige och slog sig ned på familjens ägor i Västergötland för att senare flytta till trakterna av Vetlanda.

Familjen drabbades tidigt av ekonomiska bekymmer och istället för en akademisk bana skrev Johan August in sig på Karlberg och examinerades som underlöjtnant 1831. Efter några år i det militära drogs Gripenstedt allt mer in i det politiska livet och 1848 utsågs han till konsultativt statsråd för att 1856 utses till finansminister.

En av frågorna Gripenstedt drev som finansminister gällde uppbyggnad av ett svenskt järnvägsnät. Gripenstedt och hans meningsfränder ansåg att järnvägen var avgörande om Sverige skulle kunna hävda sig i det nya industrialiserade Europa. Kostnaderna för detta var dock så stora att det inhemska kapitalet inte räckte till och Sveriges riksdag beslutade på Gripenstedts inrådan att ta lån utomlands. Han menade att vägen ur fattigdomen bland annat gick genom en väl utbyggd infrastruktur och då var det värt att belåna sig.

Det är också under den här perioden som skråväsendet går i graven. Förändringen sker i ett par steg där skråväsendet till stor del avskaffades 1846 i och med ”Fabriks-, Handtwerks- och Handelsordningen”. Den största förändringen kom dock i och med den så kallade näringsfriheten 1864. I och med denna förordning avskaffades det gamla systemet med mästerskapstvång och burskapsägande och det var nu fritt för var myndig person att starta en verksamhet.

Mot slutet av sin tid som finansminister arbetade Gripenstedt intensivt för att sänka tullarna för så väl spannmål som fabriksvaror. 1865 lyckades han efter förhandlingar med bland annat Frankrike och Storbritannien ansluta Sverige till det europeiska frihandelssamarbetet.

Frihandelssamarbetet och Gripensteds övriga insatser för det svenska företagandet blev starten för det som brukar kallas ”100 år av tillväxt” då Sverige utvecklades till ett av världens rikaste länder.

Mer om Johan August Gripenstedt: 100 år av tillväxt, Näringsfrihetens tid, JAG och hans verk