I juni utkom det Svenska näringslivets historia 1864-2014, en bred antologi på 760 sidor med mig och ekonomhistoriker/kolleger till mig som författare. Den kanske viktigaste grundtanken bakom vårt arbete med den har varit att förmedla sammanhanget kring de senaste två hundra årens näringslivsutveckling. Hit hör förstås entreprenörskap och företagsamhet, men också understöd från ett vidare samhälle.

Särskilt viktigt för näringslivets utveckling har varit skapandet av goda institutioner i form av lagar och regler. Ett av de allra viktigaste institutionella genombrotten i det avseendet var reformerna för att få till stånd en vidgad näringsfrihet. Denna process startade redan i början av 1800-talet, men fick sitt definitiva genomslag 1864. I år firar vi 150 år av näringsfrihet. Det är den värd!