Det är viktigt eftersom vi behöver pengar för vår tillvaro. Och utan jobb får vi inte dem. Finns det inte frihet för företag att verka kommer det heller inte att finnas jobb. Men den här diskussionen är aldrig avklarad. Vi måste övertyga om näringsfrihetens värde i varje generation. Ta bara diskussionen från åttiotalet och framåt. Med resonemang och goda argument har vi lagt grunden till dagens stabila ekonomi!