Vad gjorde vi utan näringsfrihet? Det är en skrämmande tanke, tänk om vi inte hade rätt att starta, driva och starta företag, eller välja yrke.  På många sätt tycker jag att näringsfriheten gör en insats. Även om många inklusive jag själv kan bli oerhört upprörd över till exempel privatiseringar inom offentlig sektor så är det inte själva privatiseringen som är problemet. Det är snarare de villkor som politikerna ställer eller rättare sagt inte ställer när de lägger ut verksamheter på entreprenad.

Vissa friskolor har blivit ett skräckexempel. Där både bristen på lärare och glädjebetyg till förmån för vinster och den egna statistiken är oförsvarbart.

Men den fria konkurrensens betydelse visar sig inte minst i min egen bransch, media. Ska demokratin fungera och folk få bra nyheter och en spännande tidningar krävs både mångfald och konkurrens.

Tyvärr håller tidningsbranschen sakta med säkert på att stagnera i takt med att ett fåtal medieföretag köper upp alla tidningar. Dessutom i rationalitetens tecken slår samman redaktioner, delar på allt från insändarsidor, nyheter och sport och sätter journalisterna i bemanningsföretag för att sedan enkelt kunna sparka ut dem.

Jag vet inte ens om jag vill kalla den typen av affärer för företagsverksamhet!