I vår serie om näringsfriheten har vi nått fram till Stockholmsoperans entréhall. En historisk byggnad som några vill ska ersättas av ett nybygge. Projekt av det här slaget har alltid kostat pengar, mycket pengar. Idag vill vi gärna se att staten står för fiolerna. I det slutande 1800-talet var förutsättningarna annorlunda. Men var kom pengarna ifrån?

Se alla delarna i serien:

  • 150 år av näringsfrihet, del 1: Under andra hälften av 1800-talet skedde stora förändringar i Sverige och 1864 infördes näringsfriheten. Alexander Husebye och Per T Ohlsson berättar hur det gick till.
  • 150 år av näringsfrihet, del 2Innan näringsfriheten infördes 1864 var handel med varor reglerade till ett fåtal platser. Alexander Husebye, Lena Andersson-Skogh och Mats Larsson berättar om Sverige före 1864 och efter
  • 150 år av näringsfrihet, del 3:  För hundra år sedan var telefonen del av en ny utveckling som började med ett svenskt snilleföretag, Ericsson. Alexander Husebye fortsätter berätta tillsammans med Ronald Fagerfjäll och Göran Ahlström.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria. Programmet har tidigare visats i Axess TV.