Ericsson var ett av de svenska företag som inom loppet av ett par år vid 1800-talets slut tog långa kliv upp på förädlingsstegen, samtidigt som de expanderade och blev verksamma på en fri global marknad.

Se de andra delarna i serien:

  • 150 år av näringsfrihet, del 1: Under andra hälften av 1800-talet skedde stora förändringar i Sverige och 1864 infördes näringsfriheten. Alexander Husebye och Per T Ohlsson berättar hur det gick till.
  • 150 år av näringsfrihet, del 2Innan näringsfriheten infördes 1864 var handel med varor reglerade till ett fåtal platser. Alexander Husebye, Lena Andersson-Skogh och Mats Larsson berättar om Sverige före 1864 och efter
  • 150 år av näringsfrihet, del 4Näringsfrihet var också en förutsättning för den borgerliga kultur som klev fram under slutet av 1800-talet. Alexander Husebye berättar mer tillsammans med Ulrika Knutsson och Lena Johannesson

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria. Programmet har tidigare visats i Axess TV.