Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg är professor i företagsekonomi med undervisning inom finansiering, forskningsmetod och entreprenörskap.