Maria Rosendahl

Maria Rosendahl är näringspolitisk chef på Teknikföretagen.