Göran von Knorring

Göran von Knorring är fil.mag. i etnologi, 1985–2008 anställd vid Centrum för Näringslivshistoria. Han har varit redaktör för ett antal böcker och publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar inom främst militär kulturhistoria samt företagshistoria och är nu aktuell med skriften ”Furudals bruk 300 år”.