Annika Grome Aschberg

Tidigare projektledare hos Centrum för Näringslivshistoria.