Anders Wesslén

Anders Wesslén är länsarkivarie vid Arkiv Gävleborg som samlar in och bevarar enskilda arkiv från Gästrikland och Hälsingland.