FÖRETAGEN AV: Alexander Husebye 2012-01-29

Wallenbergs räddar SAAB-museet

Faran för SAAB-museet är nu över! Samlingen av unika SAAB-bilar hålls intakt och kommer kunna fortsätta ta emot besökare i Trollhättan. Tacka familjen Wallenberg och SAAB AB (alltså flygdelen av varumärket som ju ingår i Wallenbergsfären)!

Wallenbergs fortsätter på detta sätt en tradition av att genom fonder och stiftelser stödja den del av kulturarvet som utgörs av industrihistoria. Föremål och arkiv som handlar om svensk snilleindustri och som vi inte alltid inser värdet utav.

Inte minst lyser denna historia med sin frånvaro på Historiska Museets basutställning om den svenska historien. Något av den kommer i vår i alla fall kunna beskådas på Tekniska Museets utställning 100 innovationer som öppnar i februari.

OM familjen Wallenberg inte funnes, skulle väsentliga delar av Sveriges historia gått förlorad. För att inte tala om forskning i ekonomisk historia. De skall ha all respekt för sina insatser och bör även tjäna som förebilder för andra med resurser. Ofta uttalar framgångsrika entreprenörer sitt behov av bekräftelse. Ett tips är engagemang som Wallenbergs, det gör avtryck i historien!