Året var 1851 och urmakaren Johan Fredrik Carlson flyttade från Stockholm till Västerås för att starta det företag som senare kom att få namnet Nymans Ur. 17 år senare överlåter han verksamheten till urmakaren Wilhelm Lundbeck som flyttar företaget till Stora Gatan 30 i Västerås. Historieberättelsen från den här tiden är inte särskilt detaljerad när det kommer till urmakeriets göromål. 1879 fortsätter dock lärlingen Adolf Nyman sin utbildning hos urmakare Lundbeck, och cirka två år senare tar han över rörelsen från Lundbeck. Adolf Nyman byter samtidigt namn på verksamheten till Firma AD Nyman, och under hans ledning expanderar den snabbt. Och resten av historien kan ni ta del av i deras jubileumsbok.

En ensam flicka som sålde fisk. En urmakare som flyttar från storstan. Källaren som blev värdshus för mer än 500 år sedan. De använder sin ålder i marknadsföringen. Berättelserna är samlade under det gemensamma namnet Sedan Since Anno Est.