Det går inte att klumpa ihop entreprenörer till ett slags slätstruken klump. Vi är alla olika. Men jag tror att nyfikenheten på omvärlden kan vara en viktig gemensam faktor. ”Vad händer om man gör så och så?” ”Vad kommer att hända när jag nu möter de här människorna?” ”Hur möter jag just den här förändringen?”

Själv vill jag påverka, inte minst min egen vardag. Det jag får tillbaka är inte minst tillfredsställelse, att se hur de visioner jag vill stå för också förverkligas.