I skärgården utanför Norrtälje ligger Arholma båk, byggd på ön Arholma. Båken byggdes av Pehr Ridderstad och 1768 togs den i bruk för lotsarna som skulle hjälpa segelfartygen in mot Stockholms skärgård. Ungefär fyra decennier senare, under kriget mot Ryssland 1808-1810, blev båken även en optisk telegrafstation i telegraflinjen mellan Stockholm, Gävle och Åland. Signaleringen gjordes genom att ett antal träluckor ställdes i olika lägen. Båken användes även som optisk telegrafstation senare mellan 1854 och 1871, men då för allmänheten. Idag förvaltas båken av Arholma Båk HB som sedan 1997 har haft konstgalleri och utsiktstorn i lokalerna. Resten av båkens historia kan ni läsa här.

En ensam flicka som sålde fisk. En urmakare som flyttar från storstan. Källaren som blev värdshus för mer än 500 år sedan. De använder sin ålder i marknadsföringen. Berättelserna är samlade under det gemensamma namnet Sedan Since Anno Est.