Sedan Grand Hôtel stod klart 1874 har fasaden bytt färg ett antal gånger. Nu vill hotellets ledning återskapa den ursprungliga färgen och har inlett arbetet med ett av byggnadens hörn. Hotellets vd Pia Djupmark menar att den nygamla färgen kommer återknyta med hotellets historia samtidigt som den passar bra in i omgivningen och då särskilt med det nyrenoverade Nationalmuseum.

Läs mer om Grands nygamla fasad

Nu väntar Grand Hôtel på att byggnadsnämnden ska ta beslut om bygglov för att kunna förändra resten av fasaden.

Det här ett bra exempel på hur organisationer och företag kan levandegöra sin historia för att inspirera, motivera och fortsätta utvecklas. History marketing har blivit samlingsbegreppet för att använda sin historia som hävstång för framtida utveckling.