Slussen i Stockholm. Mellan Peder Myndes backe och Mariagränd ligger hotellet Anno 1647. Huset skulle kunna kallas för Frantz hus, då skräddarmästaren Frantz Bock (kan ha stavat Bock på andra sätt) lät bygga det tegelhus som fortfarande finns på platsen just 1647. Tyvärr finns inte särskilt mycket information kvar om Frantz, förutom att han hade två drängar, Lasse och Oloff, samt tre hästar. Nästan tre decennier senare ägdes huset av en annan skräddarmästare, Albrecht Möller, men hans historia tycks även den vara bortglömd. Men till skillnad från de tidigare ägarna så var husets näste ägare någon vars namn skulle leva kvar, nämligen Peter Mynder. 1691 köpte han huset och samma år fick han tillstånd att driva den tobakstillverkning han låtit installera i huset. Först 1897, då huset köptes av Stockholms sjömanshem, blev det hotellverksamhet på platsen. Här kan ni ta del av resten av husets historia.

En ensam flicka som sålde fisk. En urmakare som flyttar från storstan. Källaren som blev värdshus för mer än 500 år sedan. De använder sin ålder i marknadsföringen. Berättelserna är samlade under det gemensamma namnet Sedan Since Anno Est.