Lantbrukaren Batoni Sinyenga driver sin gård ett par mil utanför Mbeya i södra Tanzania, nära gränsen till Zambia. Han har fem anställda och ytterligare trettio vid säsong. Han odlar kaffe, majs och olika frukter som mango, apelsin och avokado.

Vad är det som avgör om Batoni Sinyenga skall kunna utvidga och professionalisera sitt jordbruk?

En regering i ett fattigt land kan antingen erbjuda sina medborgare ett skydd genom lagstyre, rättigheter och förutsägbarhet, eller ägna så liten tid och kraft åt det offentliga styret, att det blir korrupt och inte förmår leverera.

Forskning visar att faktorer som skydd av äganderätt, politisk stabilitet och frånvaro av korruption är avgörande för en gynnsam välståndsutveckling.

I jämförelse med många andra småbönder går det bra för Batoni Sinyenga. Sedan några år har han formaliserad äganderätt till sin mark, kunnat ta lån från en bank och har successivt utökat arealen. Han har också infört konstbevattning. Men för att kunna avsätta sina produkter på en vidare marknad behöver flygplatsen i Mbeya bli klar och vägen till Dar es Salaam förbättras. Han behöver också investera i ett kylförråd, helst tillsammans med andra odlare.

Staten i Tanzania har gjort en del, men mycket återstår för att Batoni Sinyenga och andra företagare med honom skall kunna känna trygghet och kunna utvecklas vidare.