Företaget som grundades 1873 skapade från en början utrustning till järnvägen, men har sedan dess vuxit till en global leverantör av utrustning och tjänster för gruvindustrin och tunnelborrning samt hållbara produktivitetslösningar inom en rad olika industrier.

Med början 1980 deltog Atlas Copco i ett antal byggnadsprojekt i Kina. År 1984 levererade man 38 stycken enorma borrmaskiner till ett historisk borrningsprojekt för att sammanlänka järnvägen mellan Datong och Qinhuangdao. Företagets borrar startade en mindre revolution då de gjorde det möjligt att färdigställa tunnlar i en tiondel av tiden det vanligtvis tog.

Det mest kända kinesiska projekt som Atlas Copco varit delaktigt i är tveklöst konstruerandet av världens största kraftverk, de tre ravinernas damm som byggdes vid Yangtze floden i Hubei provinsens under åren 1994 till 2012.  Dammen i sig är 600 kilometer lång och har en höjd på totalt 185 meter. Kraftverkets 32 turbiner producerar totalt 100 terawattimmar per år. Atlas Copco var ett av projektet med betydelsefulla rådgivare och leverantörer. Under projektets första fas under 1998 till 2004 sprängde och transporterade man bort 100 miljoner kubikmeter berg. Företaget hade cirka 100 maskiner på plats för gruvbrytning i dagbrott.

Mot slutet av 2014 drev Atlas Copco 33 företag i Kina inom kompressorer, gruvindustri och byggnadsteknologi ned total 6 500 anställda.