Den 1 april 1876 startas en mekanisk verkstad i ett gammalt kök i gårdshuset på Drottninggatan 15 i Stockholm. Den 30-årige grundaren Lars Magnus Ericsson är trött på att arbeta för andra och startar ett företag som han döper efter sig själv: ”LM Ericsson& Co, Mekanisk Werkstad”.

Ericssons första huvudbok, omslag
Ericssons första huvudbok, omslag.

Startkapitalet på 1000 kronor lånar han från sin fästmös mor.  Den 1 april 1876, 140 år sedan idag, noterar han beloppet i en enkel bokföringsbok som han köpt för tillfället. Och sedan sätter han igång verksamheten med finmekaniska arbeten, både reparationer och egen tillverkning. Den första betalande kunden noteras i huvudboken den 6 april: 2 kronor från Stockholms brandförsvar.

Huvudbokens första uppslag, Lars Magnus Ericssons konto, med anteckning frånm den 1 april 1876, grundardagen
Huvudbokens första uppslag, Lars Magnus Ericssons konto, med anteckning från den 1 april 1876, grundardagen.

Arbetet innebar även att laga telefoniutrustning. Under 1878 lämnades en trasig telefon till Ericssons verkstad för reparation. Telefonen var av Alexander Graham Bells tillverkning. Lars Magnus tittade nog rätt grundligt på den – för i november sålde Ericsson ett par egentillverkade telefoner för 55 kronor.

Läs mer om Ericssons historia på ericssonhistory.com, framtagen av Centrum för Näringslivshistoria

Samma år gifter sig 32-årige Lars Magnus med 17-åriga Hilda Simonsson. Eftersom hon var minderårig fick paret enligt tidens sed lov att ”gå till kungs”. (Och nej, det var inte samma fästmö vars mor lånade ut startkapitalet. Den förlovningen hade Lars Magnus brutit snart därefter, men de 1000 kronorna från ex-fästmöns mor fanns kvar i räkenskaperna många år framöver.)

Hilda kom snart att involveras i företaget. Hon hjälpte till med räkenskaperna, assisterade Lars Magnus vid tester av nya uppfinningar eller förbättringar. När Lars Magnus började resa både inom och utom landet för att sälja teleutrustning så skötte hon företaget på hemmaplan, som en inofficiell ställföreträdande VD.

Platsen för Ericssons tredje verkstad på Lästmakargatan i Stockholm
Platsen för Ericssons tredje verkstad på Lästmakargatan i Stockholm.

I slutet av 1880-talet var Stockholm världens telefontätaste stad, räknat per invånare. Den hemmamarknaden gav Ericsson fart ut i världen. 1897 öppnade företaget en fabrik i St Petersburg och året därefter startades säljkontor i både London och New York.

På bara 25 år växte den lilla köksverksamheten till ett globalt företag med verkstäder och kontor på flera kontinenter. Men för Lars Magnus och Hilda var det nu dags att dra sig tillbaka.

I början av 1901 avgick Lars Magnus som VD för Ericsson och ett par år senare hade han sålt av hela sitt innehav i företaget. Paret flyttade istället till en bondgård i Alby, i dagens Botkyrka kommun utanför Stockholm, där de startade ett mönsterjordbruk. Återstoden av sina liv tillbringade de med jordbruksfrågor, långt från telekom.

För mer om Hilda Ericssons bidrag till Ericssons utveckling, se dokumentärfilmen “Entreprenören Hilda Ericsson”